Dags för Kursplan 2.0

Spara favorit 19 mar mars 2019

En kursplan är ett viktigt dokument, såväl för lärare och studenter som för examinatorer, administratörer och andra intressenter. Därför måste innehållet vara tydligt, korrekt och lätt att förstå. Välkommen till en workshop i hur man skriver kursplaner!

Senast en större förändring gjordes av kursplanerna var 2007, då en anpassning efter Bolognaprocessen genomfördes. En del vatten har dock flutit under broarna sedan dess och nu är det dags att se över kursplanerna igen. Inte minst för att det nu finns andra krav på både språk och innehåll än tidigare. Dessutom ska fokus flyttas från lärare till student.

Fokus på lärandemål
Flera lärare har engagerats för att hålla workshops i hur man skriver en kursplan. Karina Göransson vid Institutionen för design, är en av dem.
  Anledningen till att vi gör det här är att kursplanerna i dag håller en väldigt ojämn kvalitet, och att de i vissa fall behöver skrivas så att fokus läggs på lärandemål och hur de ska examineras. Målet är att vi ska få en hög och likvärdig kvalitet på våra kursplaner, säger hon.

Det spelar ingen roll om det är en student, en lärare, en examinator eller en administratör som läser kursplanen, den ska vara användbar för alla sina målgrupper, och för att nå dit krävs bland annat ett annat tilltal än vad som finns i många kursplaner idag.
  Till exempel så ska vi använda oss av aktiva verb, och ta bort passiva satser och uttryck. Och den ska vara utformad så att det är kursplanen som styr, inte andra handledningar som till exempel studiehandledning eller PM. Dess vikt kan inte nog betonas, säger Karina Göransson.

Sex olika tillfällen att välja mellan
Själv ser hon det som ett stort stöd i undervisningen att ha en kursplan att luta sig mot.
  Jag tycker att det är skönt att ha ett dokument att förhålla sig till och som berättar vad det är jag förbinder mig till att göra. För om våra studenter inte vet vad de ska lära sig och hur det ska examineras, hur ska man då kunna genomföra en kurs. Tyvärr tror jag att kursplaner har behandlats lite styvmoderligt förut.

Karina Göransson hoppas att workshopen, som ges vid tre tillfällen i Sundsvall och tre i Östersund, ska locka åtminstone en lärare från varje ämne, så att de sedan i sin tur kan föra vidare kunskapen till sina kollegor.
  Mycket handlar om att ta på sig rätt glasögon och börja titta på ett annat sätt, få upp ögonen för hur man kan göra för att det ska bli bättre, helt enkelt, säger hon.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt deltagande:

Anmäl dig här.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu