Hållbarhetspris – till bästa självständiga arbete/ examensarbete

Rektor har beslutat inrätta ett årligt hållbarhetspris som ska uppmärksamma särskilt goda insatser inom området hållbar utveckling. I år ska det delas ut för första gången.

21504663-eco-life.jpg

Priset är ett diplom samt utmärkelsen Mottagare av Mittuniversitetets pris för bästa självständiga arbete/examensarbete inom hållbar utveckling. Pristagaren kommer även att bli inbjuden till banketten vid årshögtiden.

Nominering

Medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet kan nominera kandidater till priset. Bedömningsunderlag är godkänt självständigt arbete på grund- eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet som omfattar minst 7,5 hp. Arbetet ska ha genomförts under det studieår (läsår) som nomineringen gäller. Doktors- och licentiatavhandlingar omfattas inte. Nomineringar kan göras till och med 31 augusti via följande webbformulär.

Mer information

En informationssida om priset finns i Studentportalen, där kan du läsa om jury, bedömningskriterier med mera.