Pionjärer i Mombasa

I höstas var Heidi Carlerby och Eija Viitasara, båda lektorer i folkhälsovetenskap, i Kenya för ett utbyte med Technical University of Mombasa, TUM. Där drog de bland annat igång en distansutbildning med kenyanska studenter och kopplade upp sig mot Mittuniversitetet. Nu har två av studenterna kommit hit för att studera på plats i Sundsvall.

mombasastudenter1.jpg
Jael Sagina Amugongo och Kenneth Otieno har börjat vänja sig vid kylan. I början av februari kom de till Sundsvall som utbytesstudenter från Mombasa i Kenya, genom ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Technical University of Mombasa, TUM.

Samarbetet med universitetet i Mombasa har pågått i flera år, och Heidi Carlerby och Eija Viitasara har redan hunnit vara där ett flertal gånger som gästlärare och forskare. Den senaste gången blev dock något av en milstolpe för alla parter då det är TUMs första kontakt med distansstudier. Samarbetsavtalet erbjuder plats för fem studenter i kursen Individuell ämnesfördjupning.
– Vi är pionjärer där, kan man säga. Det är otroligt stimulerande att få vara med och bygga ett sådant här projekt. Av flera andra universitet som har velat samarbeta med TUM, så valde de Mittuniversitetet. Det är vi förstås väldigt stolta över, säger Heidi Carlerby.

Linnaeus-palme programmet
Under de dryga tre veckor som de tillbringade i Mombasa så hann de med att både undervisa, fördjupa sig i den pågående forskningen, och förstås, uppleva landet och dess kultur. Samarbetsavtalet med TUM innebär att studenter och lärare från de båda universiteten besöker varandra för att ta del av såväl undervisning som forskning. Inom ramen för Linnaeus-Palme programmet har två av de kenyanska distansstudenterna nu kommit som campusstudenter till Mittuniversitetet.
– Det tog lite tid innan de fick komma för de fick vänta ett tag på att få sina uppehållstillstånd, men nu är de här. Våra utbyten pågår en månad för lärare och upp till en termin för studenterna. Det är viktigt att det inte är kortare, för man behöver tid på sig för att känna att man kommer in i samhället lite mer och får rutin och förstår hur vardagen fungerar, säger Eija Viitasara.

Skillnaderna från att studera eller jobba på Mittuniversitetet finns förstås där, framför allt i miljö och klimat. Med 30 graders värme dagligen i lokaler utan luftkonditionering blir det lite annorlunda, menar de. Själva studierna och forskningen har dock stora likheter, med samma litteratur och samma frågeställningar. Men det finns en stor skillnad även där, berättar de.
– Medan vi har en djup metodtyngd, har de en verklighet som de arbetar med som ser helt annorlunda ut än vår. De kan verka på arenor som våra studenter här hemma har svårare att ta del av och de har förstås helt andra folkhälsoutmaningar än vad vi har, säger Heidi Carlerby.

Hoppas inspirera svenska studenter
Nästa steg i samarbetet blir att skicka två svenska master- eller magisterstudenter till Mombasa under en termin. Och med två av distansstudenterna från Mombasa på plats här hemma hoppas Heidi och Eija att några av deras studenter ska bli inspirerade att söka. 
– Det är en fantastisk möjlighet och har man tveksamheter om hur säkert det är kan man vara alldeles lugn, om man tar hänsyn till de säkerhetsrisker som finns i alla storstäder. Vi har varit där flera gånger och vet hur väl omhändertagen man blir. De rullar ut röda mattan för oss. Dessutom känner vi både lärare och rektor ganska väl vid det här laget. Det är väldigt tryggt, säger de.

Student- och lärarutbytet med TUM finansieras av utbytesprogrammet Linnaeus-Palme som är avsett för samarbete med lärosäte i låg- och mellaninkomstländer. Avtalet mellan Mittuniversitetet och TUM syftar till att bland annat utjämna olikheter i hälsa, stärka kvinnor och flickor samt problematisera hållbarhetsmålen.
– De ämnen som hittills varit aktuella för utbyte är folkhälsovetenskap och rehabiliteringsvetenskap, men när vi har fördjupat samarbetet ytterligare kan vi lyfta in övriga ämnen. Vi vet att det till exempel finns ett intresse för idrott, säger Eija Viitasara.