Lönekartläggning pågår

HR-avdelningen leder arbetet och personalorganisationerna deltar med varsin representant.

Sundsvall_16360_TS.jpg

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med mer än tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

 

Lönekartläggningen av 2018 pågår just nu. Den sker utifrån det partsgemensamt framtagna metodstödet Besta-vägen.

 

Målet är att lönekartläggningen ska vara färdig innan förberedelserna för årets lönerevision startar i juni.