Mittuniversitetet mot fördjupat samarbete med Nord universitetet

Nyligen avslutades ett tredje möte med det norska Nord Universitetet. Tanken är att fördjupa samarbetet i undervisning och forskning.

Unknown-1.jpg
Gruppbild från träffen i Stjördal.

– Det är HUV och den norska motsvarigheten som träffats. Vi har många liknande program där samarbeten kan gagna både studenter, forskare och lärare, berättar Emma McKeogh som just nu arbetar med att formalisera samarbetet. 

Nord universitetet som har åtta campus och 12 000 studenter och flera program som liknar de som finns vid Mittuniversitetet. Bland annat personal och arbetslivsprogrammet och socionomutbildningen. För studenter kan det innebära fler möjligheter att studera en termin i Norge och för de norska studenterna en termin i Sverige.
– Det är ett samarbete på bred front och det förs också diskussioner om utvidgat samarbete på forskarnivå, säger Emma McKeogh. 

Nu är samarbetet i processen att formaliseras med ett övergripande samarbetsavtal, och att identifiera mobilitetsfönster för de berörda utbildningarna inför tecknandet av specifika utbytesavtal.