Fokus på hållbart resande

Tågstipendium för utlandsstudier och utlandspraktik inom Erasmus+

19354020-akropolis.jpg

International Relations Office har avsatt medel för att inspirera och uppmuntra till mer hållbart resande. Studenter som ska studera eller praktisera utomlands inom ramen för mobilitetsprogrammet Erasmus+ och väljer att ta tåget till sin destination erbjuds möjlighet att söka extra stipendium för resan.

Stipendiet på 190 EUR är nu sökbart inför höstterminen 2019 och kan användas till antingen tågbiljett eller som delbetalning för ett tågluffarkort. Läs mer på sidan för studiemedel och stipendier eller kontakta Maria Fredlund på internationaloffice@miun.se