Undersökning kring studenternas mående och studiesituation

Nyligen har en enkät gått ut till alla Mittuniversitetets studenter via e-post. Vi behöver din hjälp att uppmuntra studenterna att besvara enkäten.

3N9A3494FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Syftet med enkäten är att undersöka hur studenter på Mittuniversitetet mår, hur de upplever sin studiesituation och tillgången till de olika stödfunktioner som universitetet har. Studiens resultat förväntas ge underlag som kan hjälpa universitetet att utveckla studiemiljön och det stöd som studenter har rätt till under sin studietid. 

Alla studenter erbjuds att besvara enkäten som distribueras som en länk via deras e-post. Enskilda studenter kan inte på något sätt identifieras och resultatet kommer att presenteras i diagram och tabeller. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i.

Studien genomförs inom ALP-projektet Supported Education. I projektet ingår representanter för Studenthälsan, Samordnarna för funktionshinder, Studentkårerna och lärarna. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som överlämnas till universitetets rektor.

För frågor tag kontakt med Maria Warne, lektor på Institutionen för Hälsovetenskap

 

Denna nyhet är riktad till: Lärare