Kvalitetsgranskare gjorde distansbesök från Karlstad

Kvalitetsutvärderingarna inom juridik, skatterätt och rättsvetenskap pågår för fullt. Måndag och tisdag, 13-14 maj, var Treklöverns bedömargrupp på platsbesök hos Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet deltog på distans med teknikens hjälp.

gruppbild-kluster9.jpg
De flesta ur Treklöverns utvärderingsgrupp för kluster nio på platsbesök vid Karlstad universitet: Rune Lavin, Anna Jonsson Cornell , Rikard Karlsson, Maja Hilding, Anders Hultkvist. Foto: Karlstad universitet.

Vid årsskiftet gick starten för kluster nio, som berör utbildningar mot examina inom juridik, rättsvetenskap och skatterätt, hos oss vid Mittuniversitetet omfattas Förvaltningsjuridiska programmet. Ämnenas självvärderingar och studenternas självständiga arbete, uppsatser, ligger till grund för kvalitetsutvärderingen, som kompletteras med besök och intervjuer med lärare och studenter. Rapporten beräknas vara klar i september.

– Det är naturligtvis lite påfrestande att genomgå en granskning av utbildningen, särskilt som vi granskades för några år sedan när vi ansökte om juristutbildning. För samtliga lärosäten som ingår i granskningen är det nog dock en nyttig övning att kritiskt granska sina egna utbildningar när självvärderingen ska skrivas. Arbetet i bedömargruppen blir därmed enklare och kan också inriktas på att komma med konstruktiva förslag till förbättringar, säger Anders Hultqvist, professor i finansrätt på Handelshögskolan och utvärderingsansvarig vid Karlstads universitet.

Bedömargruppen för kluster nio består av:

Utvärderingsansvarig
Anders Hultqvist, Karlstads universitet

Biträdande utvärderingsansvariga
Rikard Karlsson, Mittuniversitetet
Frantzeska Papadopoulou, Linnéuniversitetet

Externa ledamöter
Anna Jonsson Cornell, ordförande Uppsala universitet
Rune Lanvin, Lunds universitet

Arbetslivsrepresentant
Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Studentrepresentanter
Maja Hilding, Handelshögskolan vid Karlstads universitet
Vakant, Mittuniversitetet
Vakant, Linnéuniversitet

Tidigare artikel om kvalitetsgranskningen i kluster nio

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern här på medarbetarportalen