Lär dig se tecken på psykisk ohälsa

Genom ett samarbete mellan Studenthälsan och Sundsvalls kommun kan du nu utbilda dig i att se tidiga tecken på psykisk ohälsa, samt hur du kan hjälpa och agera. Kursen ges på Campus Sundsvall.

TB_1608_02687.png

20-40 % av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt. Studenthälsan i samarbete med Sundsvalls kommun vill därför utbilda dig som personal i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) handlar inte om att ställa diagnoser utan handlar om ökad kunskap och bemötande. Bakom utbildningsmaterialet och kursen står Karolinska institutet/NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention). Utbildningen omfattar 14 timmar och efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg som visar att man genomgått utbildningen till första hjälpare.

Kursen är uppdelad på två tillfällen och ges på Campus Sundsvall, max 20 deltagare. Måndag den 3/6 och 10/6 kl. 8.00-16.00.

Anmälan gör du till Helena Söderberg på Studenthälsan: helena.soderberg@miun.se