Ny styrelse i MIUN Holding

Universitetsstyrelsen har nu utsett nya ledamöter i styrelsen för Mittuniversitetets holdingbolag, MIUN Holding. Ny vd blir Håkan Stenström, fd förvaltningschef på Mittuniversitetet.

MI7A5973.jpg

Ny ordförande för MIUN Holding blir Anna Hallberg, ledamot i Mittuniversitetets styrelse och fd vice koncernchef Almi företagspartner. Övriga styrelseledamöter är Marlene Johansson,  VD Expression Umeå, Eva Nyh Hederberg, VD Bizmaker, och Martina Lundholm, chef Näringslivsavdelningen Region Jämtland Härjedalen.

Vi har renodlat holdingbolagets uppdrag till att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom universitetet och göra dem tillgängliga för samhället och det gläder mig att vi får en stark och kompetent styrelse som tar sig an dessa viktiga frågor, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

 

Skapad av Ronney Wickzell