Regler och mallar för inofficiella dokument beslutade

I fortsättningen ska du som skapar diplom, intyg och liknande inofficiella dokument använda de nya fastställda mallarna.

IMG_5456.jpg

Bakgrund

Vid Mittuniversitetet delar vi ibland ut inofficiella dokument som bekräftelse på att en person deltagit i en utbildning, genomfört ett examensarbete, erhållit ett stipendium eller pris, ställt upp som alumn eller liknande. Dessa dokument har i vissa fall förväxlats med de officiella dokument som universitetet utfärdar med stöd av lag eller förordning. En sådan förväxling kan få konsekvenser, inte bara för den enskilde, utan också för exempelvis arbetsgivare och myndigheter som kommer i kontakt med dokumentet. Det kan också medföra att den som uppfyller fordringarna för examen låter bli att begära kurs‐ eller examensbevis.

Examensenheten inom Avdelningen för studieadministration, STUA, har genomfört en behovsinventering som visar att det finns behov av att kunna dela ut inofficiella dokument så väl till studenter som till universitetets personal, exempelvis för genomförd utbildning och i samband med bland annat prisutdelning, anställning och arbetsinsatser.  

Regler

För att minska risken för sammanblandning av inofficiella dokument med officiella har ett regelverk arbetats fram och fastställts av rektor. Detta styrdokument definierar officiella dokument och anger reglerna för utdelning av inofficiella dokument, samt betonar vikten av att använda standardiserade mallar för inofficiella dokument.

Till hösten kommer även en exempelsamling med texter för inofficiella dokument att börja arbetas fram som ett extra stöd för dig som ska skapa ett inofficiellt dokument.  

Mallar

Mallarna ligger i Word, i programmet hittar du dem där övriga Miun-mallar ligger. De finns i en svensk och en engelsk version. I dagsläget finns mallarna tillgängliga i Word via PC. Inom kort kommer mallarna även att finnas tillgängliga för Mac.

Det finns två rubriknivåer, samt plats för namn, motivering samt ort, datum, namn och titel för personen som skriver under dokumentet. Det finns även ett utrymme för signatur, se exempelmallar nedan.

Sidfoten och Mittuniversitetets logotyp ligger fasta och får inte tas bort eller ändras. Om det finns behov av att placera flera logotyper, vid eventuell samprofilering, kontaktar du Kommunikationsavdelningen.

Rekommendationen är att dokumenten trycks på ett tjockare papper hos våra interna tryckerier vid vaktmästerierna för bästa kvalitet.

Exempel och mer information