Stor spridning bland ALP-ansökningar

Spara favorit 20 maj maj 2019

När ansökningstiden för ALP-medel nu har gått ut har 12 ansökningar kommit in. Tanken med ALP- medel är att idéerna ska komma från Mittuniversitetets medarbetare, startas ute på avdelningarna och på sikt kunna gynna hela Mittuniversitetets utveckling.

Vid förra årets utlysning av ALP-medel lämnades inte mindre än 37 ansökningar in. I år är det betydligt färre, men det finns en stor spridning bland projekten, berättar Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg, som bedömer ansökningarna tillsammans med Anders Fällström, Eva Dannetun, Håkan Wiklund samt en representant från vardera studentkårerna. 
– Det är väldigt roligt då det var en av ambitionerna när vi började med detta. I år ser vi allt från "barnens universitet", som handlar om att öka överfångsfrekvenserna, till molnlösningar för att använda programvara i utbildningar, samt forskningsutställningar och internationalisering av lärande. Ja, och så allt däremellan och mer därtill, säger hon.

10 miljoner kronor fördelas

Närmast kommer gruppen att läsa genom ansökningarna och i början av juni träffas för att diskutera dem. Beslut om vilka som får ALP-medel bör vara klart innan midsommar, tror Anna-Lena Perdahl. Totalt ska maximalt 10 miljoner kronor fördelas för 2020. Tre av dessa miljoner är dock reserverade för fjolårets sökperiod där vissa projekt löper över flera år.

Utvecklar universitetet

De projekt som beviljades medel förra året har ännu inte slutrapporterats, men det mesta tyder på att de har flutit på bra och att många av dem kommer att betyda mycket för hela universitetets verksamhet.
– Vid rektors inspirationsdagar i augusti kommer vi att kunna se några av projekten, då de där kommer att presenteras. Jag tycker det är väldigt roligt att intresset fortsatt är så stort och att vi ser ansökningar såväl från förvaltning som från institutioner. Det här är ju en satsning i första hand för att ta vara på många av de väldigt många goda idéer som finns bland alla medarbetare och därmed utveckla universitetet vidare. Det är också ett sätt att göra fördelningen av rektors strategiska medel mer transparent och rättvis och det tycker jag är väldigt viktigt, säger Anna-Lena Perdahl.

Alla organisatoriska delar av universitetet har haft möjlighet att söka ALP-medel. Ett projekt kan pågå upp till tre år och beräknas ha en budget på 500 000 – 1,5 miljoner kronor.

 Mer information om redan pågående projekt med alp-medel

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu