Nu har den nya versionen av ekonomisystemet öppnat. Precis som tidigare kommer du att få ett mejl med en länk till EFH när du har en faktura att hantera.

3N9A3388FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

– Vi på ekonomiavdelningen vill börja med att tacka alla som hjälpte till att tömma fakturaflödet inför uppgraderingen! Tack vare er gick det över förväntan.

Vi börjar nu skicka ut fakturor i EFH och du kommer precis som tidigare att få ett mejl från UBW/Agresso med en länk till EFH när du har en faktura att hantera. Lathundar och filmer som visar hur du åtgärdar fakturor i UBW/Agresso finns på en 
sida under Stöd och service/Ekonomistöd här i medarbetarportalen.  

Vägledning kommer även på engelska inom kort.

Viktig information till dig som är beställare

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med e-fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF-faktura är inte en e-faktura. Information om hur Mittuniversitetet tar emot fakturor finns samlad på en sida med kortadressen miun.se/fakturainformation som du kan hänvisa leverantörer till när du gör beställningar. Du hittar även informationen via länk på sidan om elektronisk fakturahantering här i medarbetarportalen, se ovan.

Tänk på att alltid uppge referens när du gör en beställning dvs. avdelningens/ institutionens organisationsenhetsnummer (4-5 siffror, t.ex. 9320) samt namn på beställare.

Hälsningar Ekonomiavdelningen