Drygt 10 miljoner beviljade till alp för 2020

Spara favorit 24 jun juni 2019

Sex av de 12 ansökningar som inkommmit har beviljats allmänna lärosätesprojektmedel (alp) från och med 2020.

En arbetsgrupp bestående av universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl (ordf), prorektor Eva Dannetun, prorektor Håkan Wiklund, rektor Anders Fällström, vice ordförande Studentkåren i Sundsvall Caroline Vendle och ordförande Studentkåren i Östersund Linus Theorell har nu gått igenom alla ansökningar. De har i beredningen utgått ifrån att projekten ska vara nyskapande, uppskalningsbara och på sikt kunna gynna hela universitetets utveckling, samt att de inte naturligt ska kunna anses vara finansierade av en fakultet eller en avdelning

De projekt som beviljats medel rör så väl forskning och utbildning som samverkan och administration.  Ekonomiskt tilldelas projekten totalt 6.060 mkr för 2020. Dessutom tilldelas de projekt som beslutades om förra året medel för 2020 så den totala summan för 2020 är 10,079 mkr.

Följande projekt har beviljats medel

 • MetodVis – Lena Ivarsson/Lena Boström (UTV)
 • Barnens universitet – Kicki Strandh/Sofia de Wall (KOM)
 • Cloud Solution Virtual Desktop II – Nils Nilsson (EHB/INFRA)
 • Implementering Miun strategi i 2 utbildningsprogram – Tommy Roxenhall (EJT)
 • Upplevelsebara forskningsutställningar – Saman Rashid/Helen Asklund – BIB
 • Supported Education – Sture Espvall/Maria Warne (HLV)

Förra året beviljades följande projekt medel även för 2020:

 • Samverkan mellan Miun labb-miljöer – (HSV)
 • Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling (KMT)
 • Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga (KMT)
 • FOKUS ELIT (EVJ)
 • Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work (HLV) 
 • EKO – Best Practice 2019–2021 (EKO)

Mer information

På Rektors inspirationsdagar kommer flera av nuvarande projekt att presentera sig.

Här kan du läsa mer om ALP-medel och alla projekt. Sidan uppdateras löpande med de statusrapporter och slutrapporter som inkommer inför 30 juni, samt med de nya projekten.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu