Kriterium – ny plattform för vetenskapliga böcker

Under våren har Mittuniversitetet anslutit sig till en ny typ av plattform för publicering av vetenskapliga böcker, vid namn Kriterium. Den nya plattformen arbetar för att värna och utveckla den vetenskapliga boken, samt göra den mer tillgänglig för alla.

kriterium2.jpg

För några år sedan startade Göteborg universitetet en ny publiceringsplattform, Kriterium, som är ett samarbete mellan lärosäten och förlag för att bidra till kvalitetsstämpel för vetenskapliga böcker. Nu har också Mittuniversitetet, som ett av nio lärosäten, anslutit sig till plattformen.
  Sedan tidigare har ju vetenskapliga tidskrifter utarbetade rutiner för en peer review-process, men det har inte funnits på samma sätt för vetenskapliga böcker. Det var av den anledningen som Kriterium startades, och ju fler som ansluter sig desto större blir möjligheterna att nå ut med sina tjänster till författare och förlag säger Helen Asklund, bibliotekarie och representant för Kriteriums styrgrupp.

Hjälper till med spridning
Maria von Essen, bibliotekarie, är kontaktperson för Kriterium på Mittuniversitetet.
Det är i första hand till henne du som forskare kan vända dig om du har frågor kring Kriterium eller vill veta mer om hur du går tillväga om du vill publicera en bok med hjälp av plattformen.
  Kriterium är dock inte ett förlag, utan ett komplement som alltså kan ge peer review-granskning och hjälpa till med spridning av boken i olika sammanhang. Det är en verkligt bra hjälp eftersom plattformen har många vägar att nå ut. Dessutom får man ett poäng i Norska listan vid publicering, säger hon.

Nytt sätt att kvalitetsmärka
På den egna hemsidan, kriterium.se, beskrivs verksamheten som
ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som säkerställer och visar att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, så kallad Open Access.
  Publicering via Kriterium är ett väldigt bra sätt att få draghjälp med att göra sin bok synlig, så det är verkligen något vi vill pusha för. Den vänder sig främst till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, vilket helt enkelt beror på att det är inom dessa discipliner som det är vanligast att publicera sig i bokform, säger Helen Asklund.

Frågor? Vänd dig till Maria von Essen eller Helen Asklund
Läs mer om Kriterium