Förändrad organisation för informationssäkerhetsarbetet

Ansvaret har flyttats till INFRA som ska ta fram en projektplan med insatser för att åtgärda de brister som identifierades vid en granskning i våras.

Informationssäkerhet_mostphotos.jpg

Statusen på vårt interna informationssäkerhetsarbete har varit en fråga för ledningen och vår universitetsstyrelse under en längre tid. För att få en extern bedömning av läget anlitades en extern granskare.  

Rapporten kom i mars och den visade att Mittuniversitetet har en del brister vad gäller informationssäkerhetsarbetet. Rapporten visar också att vi är en god bit på väg inom informationssäkerhetsarbetet men att vi inte är i mål på flertalet punkter. Detta föranledde bland annat ett rektorsbeslut om en förändrad organisation för informationssäkerhetsarbetet samt att en projektplan för resterande arbete inom området ska tas fram. Ansvarsområdet och projektet är flyttat till INFRA sedan den 20 juni och kommer att slutföras under året. 

–  Trots att rapporten visar på brister innebär det inte att vi står helt utan informationssäkerhet. Det finns inga tecken på att det här har inneburit någon risk för oss, sammanfattar Lotten Glans, förvaltningschef.