Tre nya ämneskluster utvärderas inom Treklövern

Tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet startar vi nu en ny utvärderingsomgång inom ramen för Treklöversamarbetet.

CF016625.jpg

Kluster 8 inkluderar risk- och miljöstudier, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap rehabiliteringsvetenskap, handikappvetenskap och idrott och har John Selander, institutionen för hälsovetenskap, som biträdande utvärderingsansvarig. 

Kluster 15 inkluderar industriell organisation och ekonomi, kvalitetsteknik samt kvalitetsledning och har Aron Larsson, institutionen för informationssystem och –teknologi som utvärderingsansvarig. 

Kluster 17 inkluderar maskinteknik, teknisk design, skogs- och träteknik, sjöfartsvenskap samt yrkeskunnande och teknologi och har Per Gradin, institutionen för naturvetenskap, som biträdande utvärderingsansvarig. 

Utvärdingsarbetet har startat

Arbetet startade med upptaktsmöten den 21 och 22 augusti då bedömargrupperna och ansvariga från de utvärderade utbildningarna träffades.

– Det var ett stort engagemang för arbetet från samtliga parter. Det var extra kul att de externa ledamöterna var så delaktiga från början. Jag uppfattade det som att arbetet kommer att kunna genomföras ganska effektivt, men att det såklart kommer att dyka upp utmaningar och frågor under vägen då ämnesområdet är ganska brett och programmen som ingår är av olika längd, säger Aron Larsson, docent i data- och systemvetenskap vid Mittuniversitetet.

Nu drar arbetet med utvärderingarna igång och under hösten 2019 skriver lärosätena självvärderingar medan bedömargrupperna läser självständiga arbeten. I januari och februari 2020 är det dags för platsbesök och bedömargruppernas rapporter väntas vara färdiga i maj.

– Jag tror att utvärderingsarbetet kan bidra med mycket. Landets olika lärosäten har valt olika sätt för utvärdering, och det fina med Treklövern är att vi är tre universitet som går samman. Vid sidan om administrativa och ekonomiska fördelar, så innebär det att våra utbildningar granskas externt, vilket sannolikt gagnar utvärderingens kvalitet, säger John Selander, professor i Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.


Utvärdering genom Treklövermodellen

Under hösten arbetar utbildningsansvariga inom ämnena med självvärderingar som skrivs utifrån en gemensam mall. En självvärdering ska beskriva och värdera hur väl lärosätet uppfyller ett antal kvalitetskrav. Tillsammans med ett antal examensarbeten är självvärderingarna grunden för granskningsarbetet. De kompletteras av intervjuer med lärare och studenter vid besök på plats eller via webb-möten. Bedömargruppen är sammansatt av representanter från ämnesområdena från de tre lärosätena, externa ledamöter från andra lärosäten, en arbetslivsrepresentant och studenter från de tre lärosätena.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen