Ett nytt digitalt arbetssätt är på gång

Spara favorit 20 sep september 2019

Nu har projektet startat som ska förbättra våra möjligheter till kommunikation och samarbete med hjälp av Office 365. Införandet kommer att ske stegvis.

Projektet ska bidra till att Mittuniversitetet stärker och utvecklar den digitala studie- och arbetsmiljön i linje med målen i vår övergripande strategi. Syftet är att förändra det digitala arbetssättet för medarbetare och studenter när det gäller kommunikation och samarbete genom att implementera verktyg från Office 365 (O365). De O365-funktioner som prioriteras är även tänkta att integreras här i medarbetarportalen. Ett viktigt mål är också att medarbetare och studenter ska hantera data på ett mer enhetligt och juridiskt korrekt sätt än i dag.  

Vad är O365 

Office 365 är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar. Det innehåller förutom de kontorsprogram som vi använder redan i dag (Word, Powerpoint, Excel, Outlook e-post och Outlook kalender), även flera andra tjänster som exempelvis program för att diskutera, utbyta idéer, planera, samarbeta och dela dokument.  

Implementeringsprocessen 

Det nya arbetssättet kommer att införas stegvis för anställda och ska inledas med fyra piloter. Efter varje pilot utvärderas och justeras implementeringsprocessen. Erfarenheterna från piloterna kommer att påverka hur implementeringen i övrigt ska ske. De första piloterna kommer att starta senare i höst och hela projektet sträcker sig fram till 30 juni 2020.  

Just nu 

Ledningsrådet har fått en genomgång av projektet den 20 september. I nuläget pågår arbetet med en rutinbeskrivning för digitala arbetsytor. Projektgruppen tittar också på vilka av tjänsterna i O365 som ska rekommenderas för Mittuniversitetet och vilka utbildningsinsatser som kan behöva erbjudas. Förberedelser inför start av pilot pågår också. 

Mer information 

I listan med IT-beredningens prioriterade projekt finns en beskrivning och projektplan.  
 
Medarbetarinfo om projektet kommer att publiceras löpande. Senare i höst kommer en webbsida byggas upp här i medarbetarportalen med information, utbildningsmaterial med mera om O365. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu