INFRA organiserad i fem enheter

Spara favorit 25 sep september 2019

Inom avdelningen för infrastruktur pågår införandet av den nya organisation som avdelningschef Helena Wallskog beslutade om i somras.

Efter omorganisationen av förvaltningen med sammanslagning av IT, campusservice och servicecenter samt utökat ansvar för system och säkerhet har avdelningen för infrastruktur (INFRA) arbetat med att forma en ny intern organisation. Avdelningen kommer efter årsskiftet, när de återstående delarna utifrån gränssnittsanalysen övergår till INFRA, ha ca 70 medarbetare. Avdelningen går då fullt ut över i sin nya organisation som de succesivt börjat arbeta i redan nu i höst.

Den nya organisationen innebär att avdelningen får medarbetarmässigt hanterbara grupperingar som gör det möjligt att arbeta tvärfunktionellt inom avdelningen och kunna göra verksamhetsnära förflyttningar.

– Vi kommer att kunna stötta verksamheten på ett bättre sätt när vi grupperar oss i mindre grupper med tydligt ansvar och samtidigt har en tvärfunktionell organisation på avdelningen. Förhoppningen är att verksamheten ska uppleva det som lättare att få hjälp och komma i kontakt med INFRA, kommenterar Helena Wallskog.

Den nya organisationen består av fem enheter med arbetsnamnen:

  1. Service (helpdesk, servicecenter, bildkonferens, användarstöd) med Lotta Blomberg som nytillträdd enhetschef
  2. DevOps (systemdrift, utveckling, klientmanagering), rekrytering av enhetschef pågår
  3. Fastighet med Lennart Johansson som enhetschef
  4. Campusservice (vaktmästerierna), rekrytering av enhetschef pågår
  5. Stöd som leds av Helena Wallskog.
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu