Radera spam-mejl

Spara favorit 12 sep september 2019

Ett antal medarbetare har senaste dygnet fått mejl som ser ut att komma från anställda inom Mittuniversitetet, men är spam. Det syns bl.a. på att det inte är en miun.se-adress som är avsändare.

INFRA:s råd är att lämna dem utan åtgärd och radera dem.
 
Mittuniversitetet har ett marknadsmässigt spam-skydd. Men då den typ av mejl som nu cirkulerar i princip innehåller vanliga ord och meddelanden är de praktiskt taget omöjliga att stoppa på väg in.

Snabbguide i hur du normalt sett ser att det är skräp-mejl

  1. Titta på namnet på avsändaren och epost-adressen. Hos oss inom Mittuniversitetet borde det normalt sett alltid vara @miun.se som mejl-adress. Plus förnamn.efternamn före @
  2. Språkbruk. Grammatik, satsbyggnad, ordval och så vidare. Är det normal svenska och skrivet på ett sätt som kan tänkas överensstämma med personen som säger sig ha skickat mejlet.
  3. Vad handlar det om? Är det troligt att personen man tror är avsändare skulle skicka ett sånt mejl med en sådan begäran.
  4. Om man efter första 3 punkterna ändå är tveksam. Be en kollega med bättre kännedom om mejl och/eller avsändarpersonen kolla och bekräfta äkthet.
  5. Om det i slutändan handlar om något som innebär köpa/betala/flytta pengar, försök bekräfta direkt med personen via telefon, direkt besök eller genom att du skickar ett mejl till den personen och ber dem bekräfta.
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu