Terminsstart med olyckligt datastrul

Krånglande servrar och en full hårddisk orsakade gårdagens problem med webben och med att skapa konton i Ladok och Moodle. INFRA utreder det inträffade.

CF016638.jpg

En av de servrar som gick trögt var den som hanterar bildhantering på webben. Det medförde att miun.se kraschade. Utredning av denna problematik pågår!
 
Funktionen som skapar konton till Ladok och Moodle stannade på grund av att hårddisken som hanterar detta var full, vilket gjorde att det inte hade skapats några nya konton under helgen.
 
– Vi ser givetvis mycket allvarligt på det inträffade och utreder nu grundligt vad som gått fel och hur vi kan säkra upp så att detta så långt möjligt ska kunna undvikas i framtiden, säger Helena Wallskog, avdelningschef INFRA.
 
En följd av problemet blev att det fanns ca 2000 konton i kö som skapades under måndagen vilket i sin tur medförde att det inte gick att skapa ytterligare nya konton. Under tiden som problemet varade fanns en väl synlig textruta på miun.se/student som informerade studenterna om att de behövde avvakta med att skapa sina konton. Textrutan togs bort vid 15:30-tiden på måndagen när allt åter fungerade.