Möjlighet till medarbetarutbildning i Teams

Institutioner/avdelningar/motsvarande kan nu avropa introduktionsutbildning i Teams. Du anmäler intresse av att delta till din chef/prefekt som avgör om er verksamhet ska använda möjligheten.

Projektet för införande av O365 för medarbetare är avslutat liksom den utbildningssatsning för medarbetare och champions som ingick där. Men, eftersom det framkommit önskemål om ytterligare utbildning i Teams så erbjuds nu möjligheten att avropa det från ett optionsavtal som Mittuniversitetet tecknat med ett utbildningsföretag för perioden 1 oktober – 31 december 2020. 

Utbildningen som erbjuds omfattar 2,5 timmar och är en grundläggande introduktion i Teams. Den ges via Teams och fokuserar på möjligheterna att samarbeta i Teams och på genomgång av de olika funktionerna för möten. Vid respektive utbildningstillfälle kan max 10 personer delta. 

Eftersom utbildningskostnaden ska rymmas inom den egna organisationsenhetens budget så behöver detta gå via din chef/prefekt som avgör om er verksamhet ska avropa ett utbildningstillfälle. Riktad information om avtalet och vad som gäller har publicerats som chefsinfo under ”Mina nyheter” här på medarbetarsidorna.