Registrering av bisyssla för 2020

Om du inte anmält bisyssla för 2020 behöver du göra det senast den 31 oktober. I höst görs en mer omfattande kontroll av bisysslor för alla medarbetare.

Personalbilder

Regler om bisysslor finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen, högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda samt villkorsavtalen.

Som statlig arbetsgivare ansvarar Mittuniversitetet för att regelverken efterlevs och universitetet genomför därför regelbundna kontroller. I höst görs en mer omfattande kontroll av bisysslor för alla medarbetare oavsett anställningsform och omfattning (dock inte intermittenta och arvodister).

Anmälning av bisyssla sker i PRIMULA på Mina sidor/Bisysslor. Om du inte anmält bisyssla för 2020 behöver du göra det senast den 31 oktober.

Mer information om bisyssla