Under perioden 15–23 oktober kommer du som har tjänstemobil att få ett brev hem med ditt nya SIM-kort från Tele2, eller till den adress du har meddelat. Bevara detta brev fram till bytet av telefonileverantör den 29 oktober.

När Mittuniversitetet byter leverantör av telefoni till Tele2 den 29 oktober så måste du som har tjänstemobil byta till det nya SIM-kortet, annars kommer du inte kunna ringa eller ta emot samtal på din mobil. Avtalet med Telia löper fram till och med 28 oktober och fram till dess behöver du använda ditt nuvarande SIM-kort för att telefonen ska fungera.

Uteblivet SIM-kort

Kontakta Peter Eriksson eller Elisabeth Gradin så snart som möjligt om du har tjänstemobil och inte har fått något nytt SIM-kort till den 23 oktober.

Hur gör jag?

Information om hur du byter SIM-kort och vad som gäller i övrigt runt övergången kommer att publiceras här på miun.se/medarbetare den 21 oktober.