Använd möjligheten till friskvårdsersättning för 2020

Mittuniversitetet erbjuder alla anställda friskvårdsersättning upp till 2500 kr per år. För att nyttja din friskvårdsersättning för 2020 ska ärendet vara inrapporterat i Primula samt originalkvitto HR tillhanda senast den 4 december.

För anställning del av året är friskvårdsersättningens storlek i förhållanden till anställningstiden.

För att få friskvårdsersättning gör du enligt följande:

  • Gå till Primula som du når under Verktyg i toppen på sidor i miun.se
  • I Primula väljer du "Ersättningar/Arvoden" i vänstermenyn
  • Välj formulär: "Friskvård MIUN"
  • Fyll i dina uppgifter
  • Du kommer att få en fråga om kontering. Vilken kontering som gäller för dig hittar du i kontoplanen.
  • Fysiskt kvitto: Skanna in en kopia och bifoga i ärendet under "Medd/bil", kontrollera att filen är i läsbart format. Eftersom originalkvitto alltid ska lämnas så skriv ut utläggsblanketten och skicka tillsammans med originalkvittot till HR-avdelningen snarast.
  • Digitalt kvitto: Bifoga det digitala kvittot direkt i utläggsärendet under "Medd/bil".
  • På kvitto ska det alltid framgå: Säljarens namn, aktivitet, ditt namn, erlagt belopp, moms specificerad, datum och giltighetstid. Årskort eller motsvarande som del betalas via autogiro ersätts i efterhand mot uppvisande av att betalning skett, exempelvis kontoutdrag. Vid första ersättningstillfället krävs det att en kopia på avtalet/överenskommelsen bifogas.
  • Klicka på "skicka"