Från och med vårterminens start 2021 slutar Mittuniversitetet att använda Google för hantering av studentkonton och de tjänster som finns via Google Workspace. I stället införs Office 365 även för studenterna. Denna förändring påverkar även dig som medarbetare som använder Googles tjänster.

Bakgrund

Mittuniversitetet har tidigare i år fastställt en strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram. Den innebär att Office 365 ska vara den huvudsakliga plattformen för kommunikation, samarbete och möten för universitetet. En följd av detta är att Mittuniversitetet slutar använda Google för hantering av studentkonton och de tjänster som finns via Google Workspace (Google Apps).

Konsekvenser

När samtliga studenter vid vårterminsstart får behörighet till Office 365 med tillhörande e‐postlåda kommer deras nuvarande Google-konto att stängas och avvecklas. Detsamma gäller för medarbetare med Google-konto. Kontona kommer dock att vara tillgängliga fram till 31 mars 2021 för att ge möjlighet att ta hand om och flytta över material som användaren har kvar i Google och vill behålla.

Detta innebär att du som är lärare och använder Google Workspace i din undervisning, och delar innehåll med dina studenter den vägen, inte kommer kunna göra det från och med vårterminen. I din planering och i dina förberedelser inför vårterminen behöver du med andra ord utgå från förutsättningen att Google som tjänst ersätts av Office 365 för studenterna. Du kommer då exempelvis kunna använda Teams i din kommunikation med studenterna.

Förberedelser, information och kontakt

Införandeprojektet som jobbar med att förbereda bytet till Office 365 som plattform för studenterna fokuserar i nuläget på att färdigställs rutiner och förutsättningar inför övergången, men även på att ta del av erfarenheter från den pågående piloten där ett par utbildningar testar Teams som samarbetsyta.

Ytterligare information om utfasningen av Google och om O365 för studenter kommer att publiceras här på medarbetarsidorna den närmaste tiden och för studenterna på studentwebben.

Tidigare publicerad information:

Om du har några frågor om denna förändring så kan du kontakta projektledarna Bo Zetterlund och Eva Rodin Svantesson.