> Påminnelse: Miun Box avvecklas till förmån för OneDrive

Påminnelse: Miun Box avvecklas till förmån för OneDrive

Innan den 28 feb behöver du ha tagit hand om de filer och dokument du har i Miun Box. I denna medarbetarinfo kan du bland annat ta del av länk till instruktioner för att flytta filer från Box till OneDrive.

Box är en icke europeisk, molnbaserad lagringstjänst. Det är inte tillåtet att lagra sekretessklassad data i tjänsten Miun Box vilket motsvarar regelverket gällande OneDrive. Data bör därför kunna flyttas 1:1. INFRA erbjuder (via helpdesk) visst stöd och råd för den som ska lagra dokument som inte uppfyller GDPR-kraven.

Mittuniversitetet gör en stor årlig besparing genom att avveckla Miun Box. Den viktigaste anledningen till varför Miun Box avvecklas är dock att tjänsten inte uppfyller vissa säkerhetskrav som handlar om att tjänsten ligger utanför Europa. Beslut har därför fattats att avveckla Miun Box (dnr MIUN 2020/2076).

OneDrive

OneDrive är en molnbaserad lagringstjänst som ingår i Office 365. OneDrive kommer att vara tillgänglig för alla studenter och anställda vid Mittuniversitetet och har likvärdig funktion som Box. Lagringsutrymmet är väl tilltaget i OneDrive och kan utökas vid behov.

Här finns mer information om Office 365 inkl OneDrive

Tidsplan

Avvecklingsprojektet påbörjades i oktober och genomförs under en period på sex månader. Arbetet utgår från följande hållpunkter:

  • 2020-12-01 Du kan inte längre skapa nya konton i Miun Box med ditt Miun-id.
  • 2021-02-28 Filer och dokument behöver vara flyttade från ditt Miun Box-konto.
  • 2021-03-15 Kvarvarande tomma konton ska vara avslutade och material som tillhör personer som av olika anledningar inte kunnat göra denna flytt själva ska vara omhändertaget.
  • 2021-03-31 Avtalet med Box löper ut. Alla filer ska vara flyttade till godkända lagringsalternativ och alla konton ska ha avslutats.

Säkerhet

webbsidan om informationssäkerhet kan du ta det av information om att hantera och lagra filer säkert med avseende på behandling av personuppgifter – GDPR. Där hittar du bland annat lathund för digitala arbetsytor.

Instruktion – flytta filer från Box till OneDrive

Du som har filer och dokument i Miun Box behöver ha tagit hand om dem före 28 februari 2021, lämpligast genom att flytta det du ska ha kvar till OneDrive samt radera det du inte ska behålla. Även du som har ett Miun Box-konto som du inte längre använder aktivt behöver gå in och ta hand om det du har där.

Här finns instruktioner för både pc och Mac som stöd för flytten, inkl information om hur du kommer åt ditt Box-konto.

Kontakt

Om du har frågor om hållpunkterna eller vill diskutera hur du kan lösa eventuella problem som uppstår på grund av detta är du välkommen att höra av dig till Helpdesk.