Ny handlingsplan för internationalisering

Ny handlingsplan för internationalisering

Mittuniversitetet har beslutat om en handlingsplan för internationalisering. Handlingsplanen lyfter fram åtgärder för att främja internationalisering som bidrar till en ökad kvalitet, relevans, hållbarhet och attraktionskraft i vår verksamhet.

Utbytesstudenter i Östersund

– Nu börjar det stora arbetet med själva implementeringen av planen. Vi kommer att börja följa upp initiativ som kommunicerats in under remissrundan samt i dialoger mellan exempelvis International Relations Office (IRO) och fakultetsledningarna. En viktig del i det här arbetet kommer vara att lyfta fram goda exempel för benchmarking internt och externt samt att skapa förutsättningar för samarbete och utveckling, säger Anna Lindahl, samordnare för handlingsplanen, gruppledare vid Forsknings- och utbildningsstöd (FUS).

Planen gäller för perioden 2020-2023 där huvudmålen utgår från Mittuniversitetets strategi och delmålen från internationaliseringsutredningen och från STINTs, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, rapport kring ansvarsfull internationalisering.

Huvudmål i handlingsplanen

1. Våra akademiska miljöer är starka och tar sig an globala utmaningar
2. Vår verksamhet på den globala arenan driver och bidrar till den regionala utvecklingen
3. Vår studie- och arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling
4. Universitetet är ledande på digitala verktyg, teknikstött lärande och virtuell mobilitet

Handlingsplanen kan du läsa här. En engelsk översättning kommer inom kort.

Arbetet med att implementera planen kan du också följa via Teams, Miun Internationalisation.