Nystartat doktorandnätverk med fokus på genusforskning

Inom Forum för genusvetenskap (FGV) finns nu ett doktorandnätverk för forskarstuderande med intresse för genusfrågor.

Studiesituation, C-huset Sundsvall

Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats där doktorander kan diskutera vad genusperspektiv och feministisk forskning kan innebära för den egna forskningen. Nätverket är öppet för alla doktorander vid Mittuniversitetet med intresse för genusforskning, oavsett tidigare kunskap och oavsett om man i nuläget använder genusperspektiv eller feministiska perspektiv på sin forskning. Grundtanken med nätverket är att vi ska ha textseminarier där vi diskuterar egna eller andras texter, men det kommer säkerligen också bli andra aktiviteter utifrån allas önskemål och behov.

Är du doktorand vid Mittuniversitetet och vill gå med i nätverket? Det är en öppen gemenskap där man engagerar sig utifrån sina egna möjligheter. Om du är intresserad, skicka ett mail till karin.larsson-hult@miun.se så blir du tillagd i gruppen i Teams, och får då information om kommande aktiviteter.