Nytt beslut med anledning av coronaviruset

Tis 24 nov 2020 09:12

Mittuniversitetet har under 2020 fattat en rad beslut med anledning av den pågående pandemin. Utifrån den ökade smittspridningen och de skärpta rekommendationerna har Mittuniversitetet idag tagit ett nytt beslut om coronapassning.

Beslutet gäller för hela Mittuniversitetet från och med den 24 november 2020 och t.o.m. 17 januari 2021. Beslutet kan förlängas. I ett utskick har även alla studenter fått tagit del av vad som nu gäller.

Rektor beslutar

• att tidigare prioriteringen (MIUN 2020/2052) utifrån coronaanpassad campusutbildning gäller men om ansvarig för utbildning/kurs kan ställa om undervisning till mera digitala inslag som inte innebär fysisk närvaro på campus bör detta ske, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig ,

• att examinationer bör ställas om till digitalt genomförande, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig,

• att beslut om undantag från digitalt genomförande gällande examination tas av prefekt efter samråd med studentkårer,

• att disputation och licentiandseminarium ska ställas om till digitalt genomförande,

• att om en student som bedriver campus/distansstudier inte har möjlighet att delta i obligatoriskt moment vid campus på grund av lokala allmänna råd och Folkhälsomyndighetens råd bör anpassning göras så långt som möjligt för att underlätta studentens deltagande, exempelvis genom att göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan inte anpassningar göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa omprovstillfälle,

• att studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen,

• att alla medarbetare som kan ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef,

• att den som befinner sig på Mittuniversitetet ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid symptom ‐ även lindriga ‐ ska medarbetare och studenter stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer /motsvarande,

• att stor restriktivitet ska gälla för tjänsteresor (även mellan campusorter) och att digitala alternativ ska vara huvudalternativet,

• att interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska företrädesvis genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in,

• att uppmana studentkårerna att genomföra sina evenemang på ett säkert sätt som följer de lokala allmänna råden samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer,

• att alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser ska fortsatt vara anpassade så att fysisk distansering kan upprätthållas.

Sidan uppdaterades 2021-07-05