Skarpare restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen

Tis 17 nov 2020 08:51

Med anledning av den ökade smittspridningen beslutade region Västernorrland under måndagen om lokala allmänna råd med striktare rekommendationer. Regeringen aviserade också fler restriktioner av samma anledning.

Mittuniversitetet kommer under veckan att bereda ett förslag till nytt beslut som kommer att fattas av rektor den 24 november. Det beslutet kommer bland annat att omfatta hur vi gör med salstentamen och i vilken grad undervisningen ska ställas om till digitala alternativ.

Tills det beslutet finns vill vi poängtera vikten av att alla medarbetare och studenter tar sitt ansvar och följer regionala och nationella riktlinjer.

Det innebär för alla:
Den som befinner sig på Mittuniversitetet ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid symptom - även lindriga - ska medarbetare och studenter stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vid närvaro i våra lokaler ska avstånd hållas. Medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på arbetsplatsen, och att nyckelfunktioner inte sitter tillsammans.

Det innebär för medarbetare:
Alla medarbetare ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef .
Stor restriktivitet ska gälla för tjänsteresor (även mellan campusorter) och digitala alternativa ska alltid vara huvudalternativet,
Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.
Om möjligt, ställ om undervisning redan nu till digitala alternativ.

Det innebär för studenter:
Campus är öppet, men vistas inte på campus om du inte absolut måste. Stanna ovillkorligen hemma vid symtom på förkylning eller influensa. Det gäller även lindriga symtom!
Håll dig informerad om vad som gäller för just din utbildning. Din lärare kan ställa om undervisningen till digitala alternativ med kort varsel.
Ovan samt det kommande beslutet omfattar hela Mittuniversitetet, både Sundsvall och Östersund, oavsett eventuella olika lokala råd i de två regionerna

Sidan uppdaterades 2020-11-17