Välkommen till workshop om Miun Play

Miun Play är Mittuniversitetets mediaportal som finns integrerad i lärplattformen Moodle. I Miun Play kan man ladda upp befintlig media och det finns även ett verktyg för skärminspelning, Kaltura Capture.

Personalbilder

Under workshopen tittar vi på hur systemet är uppbyggt och hur man använder de olika möjligheter som finns.

Datum för workshops i Miun Play:
3 dec    kl 10-12
10 dec  kl 13-15

Plats: Zoom

Anmälan via formulär och länk till Zoom-rummet skickas till de anmälda. För att vi ska hålla en workshop krävs att minst fem personer anmäler sig till varje tillfälle.

Anmälan