Bibliotekets lokaler stänger och extra tentamenstillfälle införs

Mån 21 dec 2020 13:40

Regeringen gick i fredags ut med skärpta restriktioner till följd av ökad smittspridning i samhället. Det föranleder nya åtgärder.

Biblioteket Sundsvall interiör

Det beslut som Mittuniversitetets fattade förra veckan gäller (du hittar beslutet här) men som tillägg till det beslutet gäller även följande:

  • Biblioteket kommer att stänga sina lokaler från och med nu men öppnar igen den 11 januari. Biblioteket är tillgängliga på chatt, epost och telefon och det är fortsatt möjligt med hemskick av reserverade böcker. Läs mer på bibliotekets webbsida

  • För studenter som har salstentamen i januari kommer vi ett införa ytterligare ett tillfälle för de studenter som väljer att ex inte resa till campusorterna för att skriva tentamen. Vi kan i dagsläget inte säga när detta ytterligare tillfälle kommer att erbjudas. Detta extra tillfälle är inte till för dem som inte klarar tentamen. Dessa studenter kan, som vanligt, göra en omtentamen. Observera: studenter måste själva undersöka eventuella konsekvenser för studiestöd med CSN om de väljer det extra tentamenstillfället.
  • För medarbetare gäller som tidigare att de som har möjlighet att jobba hemifrån gör så. De som behöver arbeta på plats på campus kan göra det efter dialog med närmaste chef.

Sidan uppdaterades 2020-12-21