Förlängt beslut med anledning av Corona | miun.se

Förlängt beslut med anledning av Corona

Tis 15 dec 2020 11:20

På grund av den rådande situationen i landet och regionen har Mittuniversitetet nu beslutat att förlänga det tidigare beslutet om särskild coronaanpassning till och med den 21 mars 2021.

Beslutet innebär bland annat att alla medarbetare som kan ska fortsätta jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt. All undervisning och examinationer ska också fortsatt ske digitalt om inte fysisk närvaro på campus är absolut nödvändig.

Undantag från digital examination tas av prefekt efter samråd med studentkårer.

Mer information:
Lyssna på senaste ledningspodden

Beslutet gäller för hela Mittuniversitetet till och med den 21 mars 2021.

Rektors beslut från den 24 november som nu förlängts:

• att tidigare prioriteringen (MIUN 2020/2052) utifrån coronaanpassad campusutbildning gäller men om ansvarig för utbildning/kurs kan ställa om undervisning till mera digitala inslag som inte innebär fysisk närvaro på campus bör detta ske, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig ,

• att examinationer bör ställas om till digitalt genomförande, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig,

• att beslut om undantag från digitalt genomförande gällande examination tas av prefekt efter samråd med studentkårer,

• att disputation och licentiandseminarium ska ställas om till digitalt genomförande,

• att om en student som bedriver campus/distansstudier inte har möjlighet att delta i obligatoriskt moment vid campus på grund av lokala allmänna råd och Folkhälsomyndighetens råd bör anpassning göras så långt som möjligt för att underlätta studentens deltagande, exempelvis genom att göra ett obligatoriskt moment digitalt. Kan inte anpassningar göras ska studenten erbjudas deltagande vid nästa omprovstillfälle,

• att studenter som ska genomföra extern praktik, undervisning, examensarbete, verksamhetsförlagd utbildning och liknande ska följa riktlinjer och rekommendationer från värdorganisationen,

• att alla medarbetare som kan ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef,

• att den som befinner sig på Mittuniversitetet ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid symptom ‐ även lindriga ‐ ska medarbetare och studenter stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer /motsvarande,

• att stor restriktivitet ska gälla för tjänsteresor (även mellan campusorter) och att digitala alternativ ska vara huvudalternativet,

• att interna och externa möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska företrädesvis genomföras digitalt, alternativt skjutas upp eller ställas in,

• att uppmana studentkårerna att genomföra sina evenemang på ett säkert sätt som följer de lokala allmänna råden samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer,

• att alla publika ytor, lärosalar, grupprum och studieplatser ska fortsatt vara anpassade så att fysisk distansering kan upprätthållas.

• att beslutet förlängs och gäller till och med 2021‐03‐21.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-07-05