Office 365 ersätter Google för både anställda och studenter

Vid vårterminsstarten stängs Google som tjänst för studentkonton, alla befintliga konton kopplas då till Office 365. Denna förändring påverkar även dig som medarbetare som använder Googles tjänster, om du är lärare och använder dem i undervisningen så behöver du övergå till O365.

Förändringen innebär bland annat att du har möjlighet att använda Teams som plattform för samarbete och kommunikation även med studenter. Det kommer också att bli möjligt att använda grupplistor för kurser för att tilldela rättigheter för studenter till ett team eller en kanal i Teams, eller för att använda som sändlistor i Outlook.

Under denna termin pågår en pilot där ett par utbildningar testar att använda Teams. Erfarenheter och tips kommer att presenteras i en medarbetarinfo efter nyår. Redan nu finns dock några råd och tips sammanfattade i en ”best practice” för lärare, exv. om hur du bjuder in studenter till ett team.

Förutsättningar – vad händer

  • Den 12 januari stängs alla inaktiva Google-konton, dvs. alla konton som saknar en registrerad och aktiv student. Körningen stäms av mot aktiva studenter i Ladok. Det medför att studentkonton som används av lärare/medarbetare också stängs då.
  • Under en övergångsperiod, från den 12 januari fram till 31 mars 2021, kommer alla kvarvarande aktiva Google-konton vara tillgängliga för att ge användaren möjlighet att ta hand om och flytta över material som hen vill behålla. 
  • Den 19 januari får alla befintliga studenter en O365-licens kopplad till sitt studentkonto. Studentkonton för nyantagna studenter till vårterminen 2021 knyts direkt till O365.
  • I planering och förberedelser inför vårterminen behöver alla berörda lärare/medarbetare utgå från förutsättningen att Google som tjänst ersätts av Office 365 även för studenterna. 

Microsofts instruktionsfilm - flytta dokument från Google drive till OneDrive

Information till studenter

En studentnyhet är publicerad på studentwebben, den har föregåtts av en tidigare artikel om att vi lämnar Google. Webbsidor om O365 och Teams har skapats i studentwebben och reglerna för användning har lagts in i ansvarsförbindelsen för användning av datanät och övriga datorresurser. I anslutning till förändringen den 19 januari så kommer även ett mejl att skickas till alla studenter.  
 
Du som är lärare får gärna ta upp denna förändring i kommunikationen med dina studenter! 
 
Senaste studentnyheten: Ditt studentkonto flyttas den 19 januari

Bakgrund

Mittuniversitetet har tidigare i år fastställt en strategisk inriktning för webbaserat kontorsstöd, datalagring och samarbetsprogram. Den innebär att Office 365 ska vara den huvudsakliga plattformen för kommunikation, samarbete och möten för universitetet. En följd av detta är att Mittuniversitetet slutar använda Google för hantering av studentkonton och de tjänster som finns via Google Workspace (Google Apps). 

Vi stänger alla Google inloggningar som är kopplade till @student.miun.se ... Det innebär att medarbetare inte längre kommer kunna logga in mot Google m.h.a. deras egna studentkonto exv. bozett@stundent.miun.se
Däremot stänger vi inte Google på internet. Google Scholar är en söktjänst som är öppen för alla på internet.
Information om tjänsten: https://uva.libguides.com/informationssokning/google_scholar

Kontakt 

Om du har några frågor om denna förändring så kan du kontakta projektledarna Bo Zetterlund och Eva Rodin Svantesson
 
Vid eventuella problem i samband med övergången, kontakta helpdesk