Tidigare nyheter med anledning av coronaviruset | miun.se

Tidigare nyheter med anledning av coronaviruset

Tor 02 apr 2020 09:00

Senaste uppdatering 2 april 09:30. Ny information med anledning av coronaviruset och covid-19.

Coronavirus

Nytt från 2 april, 09:30

Medarbetare vid både Campus Sundsvall och Östersund rekommenderas att arbeta hemifrån
Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Se pressmeddelande. Med anledning av detta rekommenderas även medarbetare vid Campus Sundsvall att i första hand, och i dialog med närmaste chef, arbeta hemifrån.

Medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på arbetsplatsen, och att nyckelfunktioner inte sitter tillsammans. Om medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det så ökar möjligheterna till social distansering i lokalerna för de som behöver vara på arbetsplatsen. Syftet med åtgärden är att genom social distansering minska risken för smittspridning.

Information till dig som ska arbeta hemifrån finns bland vanliga frågor och svar för medarbetare under rubriken "Arbetsmiljö och regler vid distansarbete".

Lokalerna hålls fortsättningsvis låsta med undantag för hus G och N där bibliotek och servicecenter finns. För att komma in i lokalerna behövs MIUN-kort och kod.


Nytt från 27 mars, 16:00

Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds
Från och med söndag förbjuder regeringen alla allmänna sammankomster med fler än 50 personer, meddelade statsminister Stefan Löfven vid dagens presskonferens. Det innebär att vi uppdaterar bland våra frågor och svar angående evenemang och träffar, då den tidigare gränsen var 500 personer. På Mittuniversitetet kvarstår rekommendationen att alla möten, oavsett interna eller externa, genomförs digitalt om det går.

Krisledningens fortsatta arbete
Krisledningsgruppen har hittills informerat om det pågående arbetet med anledning av coronaviruset varje dag. Kommande vecka kommer vi att övergå till att informera när behov uppstår.


Nytt från 26 mars, 14:30

Medarbetare – kom ihåg posten
Posthanteringen sker som vanligt på våra campus. Då många arbetar på distans är det viktigt att alla institutioner/avdelningar har en rutin för hur posten ska hanteras.

Påminnelse om stöd till lärare som undervisar på distans
För dig som övergår till distansundervisning finns stöd och hjälp att få:

Nya öppettider för Universitetsbiblioteket
Från och med torsdag 26 mars gäller följande: Universitetsbiblioteket Östersund är öppet 9-16, obemannat med självservice före kl 10 och efter kl 14.Universitetsbiblioteket Sundsvall är öppet 8-16, obemannat med självservice före kl 10.

 

Nytt från 25 mars, 14:50

Medarbetare – Digital hantering av utlägg och kvitton
Eftersom vi nu i hög utsträckning arbetar på distans övergår HR under en period till digital hantering. Du kan fotografera kvitton och bifoga som fil i Primula, men det är viktigt att du skickar in originalkvittot med ärende-id till HR i efterhand. Läs mer om hur du går tillväga under "Personalfrågor" bland våra frågor och svar för medarbetare

Medarbetare – Tillfällig hantering av manuella utbetalningar
Ökningen av arbete på distans medför problem med påskrifter i original på blanketten för manuella betalningar. Därför har EKO beslutat att det just nu och fram till april månads slut räcker att utbetalningsunderlagen skickas elektroniskt via e-post. Läs mer om hu du gör under "Ekonomifrågor" bland våra frågor och svar för medarbetare


Nytt från 24 mars, 14:25

Var uppmärksam på bedrägeriförsök
Vi har haft fall av bedrägeriförsök där någon utgett sig för att vara en student i behov av pengar för att ta sig hem från utlandet. Om du upptäcker något misstänkt, kontakta säkerhetschef Lennart Johansson.

Tydliggörande angående användning av lokaler på Campus Östersund
Igår meddelade krisledningsgruppen att medarbetare vid Campus Östersund rekommenderas att i första hand, och i dialog med närmaste chef, arbeta hemifrån. Denna rekommendation grundar sig på Region Jämtland Härjedalens bedömning om samhällssmitta i länet.

Lokalerna kan fortfarande användas vid behov, exempelvis av lärare som har behov av att bedriva distansundervisning från lärosal. Vår bedömning är att när fler går över till att arbeta på distans minskar de sociala kontakterna för medarbetare som av olika anledningar behöver arbeta på campus.

 

Nytt från 23 mars, 15:30

Medarbetare vid Campus Östersund rekommenderas att arbeta hemifrån
Med anledning av den ökade smittspridningen i Jämtland rekommenderas medarbetare vid Campus Östersund att i första hand, och i dialog med närmaste chef, arbeta hemifrån. Medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på arbetsplatsen, och att nyckelfunktioner inte sitter tillsammans. Om medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det, så minskar de sociala kontakterna för kollegor som behöver vara på arbetsplatsen.

Information till dig som ska arbeta hemifrån finns bland vanliga frågor och svar för medarbetare under rubriken "Arbetsmiljö och regler vid distansarbete".

För medarbetare vid Campus Sundsvall kvarstår den tidigare rekommendationen:
Medarbetare som själva tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör efter kontakt med närmsta chef så långt möjligt beredas möjlighet att arbeta hemma även utan symtom.

Övriga medarbetare kan i dialog med respektive chef ges möjlighet att helt eller delvis arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter.

Minimera resor mellan campusorterna
Vi vill enligt tidigare rekommendationer påminna om att övergå till digitala möten då det är möjligt. Det innebär att vi ska minimera resor som inte är nödvändiga mellan våra campusorter.

Riktlinjer för praktik, självständigt arbete/examensarbete har tagits fram
Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier har tagit fram riktlinjer med anledning av coronaviruset när det gäller utbildningar med praktik, självständigt arbete/examensarbete. Studenter som berörs kommer att kontaktas av respektive lärare.


Nytt från 20 mars, 16:15

Nytt stöd för lärare i distansundervisning
Nu kan du som är lärare få stöd av andra lärare i att undervisa på distans. Från och med måndag 23 mars kan du delta i ett möte, måndag-fredag mellan kl 12.45−13.45. Då kan du få tips och råd samt att det finns möjlighet att diskutera erfarenheter.

Gå in via länken till Zoom för att delta  

Restauranger på campus
Restaurangerna Cultum i Östersund och Grönborg i Sundsvall håller öppet för lunch tillsvidare. Restaurang Åkroken i Sundsvall håller stängt från och med idag 20 mars.

Universitetsbiblioteket
Från och med måndag kommer Universitetsbiblioteket hålla öppet vardagar 8-16, men stängt under kvällar och helger. Frågor, hjälp med informationssökning och liknande går bra att göra via telefon, chatt eller e-post för den som inte vill besöka biblioteket själv.

Böcker kan lånas och reserveras som vanligt, och biblioteket erbjuder sig även att posta böckerna om du inte kan hämta dem. Dessutom förlängs lånetiden för kursböcker från 10 dagar till 17 dagar.

Medarbetare – Arbetsmiljö vid distansarbete
Nu finns viktiga råd och information om arbetsmiljö samlade för dig som arbetar på distans. Du hittar dem bland våra frågor och svar till medarbetare.


Nytt från 19 mars, 15:30

Studenter – uppdatera era kontaktuppgifter i Ladok
För att säkerställa att du får viktig information från universitetet är det viktigt att du som student har uppdaterade kontaktuppgifter i Ladok. Kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter här. 

Medarbetare – använd Skype/Teams för möten
Eftersom belastningen ökar på Zoom när alla går över till distansundervisning, ska vanliga möten ske genom Skype eller Teams. Zoom ska bara användas för undervisning tills vidare.

Filmstöd för lärare
Vi erbjuder ett utökat stöd för lärare som behöver filma sin undervisning. För hjälp att filma, kontakta helpdesk@miun.se

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning/praktik har tagits fram
Fakulteten för humanvetenskap har tagit fram riktlinjer för hur frågor om verksamhetsförlagd utbildning/praktik ska hanteras med anledning av coronaviruset. Studenter som berörs kommer att kontaktas av respektive lärare. 

Hur länge kommer undervisningen att ske på distans?
I dagsläget vet vi inte hur länge undervisning som normalt skulle ha skett på campus kommer ges på distans. Både vi som arbetar här på Mittuniversitetet och du som studerar här måste på grund av rådande läge vara beredd på att distansundervisningen kommer fortgå men också att campusundervisningen kan återupptas. 

Avslutningshögtiden för studenter
Vi hoppas kunna genomföra avslutningshögtiderna i juni, men vi följer naturligtvis utvecklingen och de rekommendationer som gäller. För att du som avslutar dina studier vid Mittuniversitetet ska ha tid att planera kommer vi fatta ett beslut vecka 15 hur avslutningshögtiden kommer genomföras.

 

Nytt från 18 mars, 15:00

Får studenter använda grupprum/allmänna ytor?

Igår meddelande vi att Mittuniversitetets lokaler kommer att hållas låsta i och med beslutet att övergå helt till distansundervisning, med undantag för hus N och G där Servicecenter, Bibliotek och datasalar finns för de som behöver. Vi har fått frågor från studenter som har behov av att använda grupprum och allmänna ytor för sina studier. Exempelvis för att komma åt wifi eller för att arbeta i grupp utan att behöva ses i andra offentliga miljöer med fler människor.

Vi bedömer att det går bra, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Nytt från 17 mars

 

17:40

Ett nyhetsbrev till alla studenter har skickats ut under eftermiddagen med information om att vi nu övergår till distansundervisning. Där finns bland annat instruktioner för hur studenterna kan förbereda sig för distansstudier samt var de kan läsa mer information.   

Affischer kommer att sättas upp i morgonbitti på båda våra campus som förklarar att undervisningen nu sker via distans.

En ny ledningpodd har spelats in med anledning av dagens förändrade läge:

Lyssna på ledningspodden


11:54

 • Det genomförs ingen campusundervisning fr o m imorgon 18 mars. Undervisningen övergår till distansundervisning så snart som möjligt.

 • Personal ska säkerställa att de har förutsättningar att kunna arbeta hemifrån vid behov och möten ska genomföras digitalt i den mån det är möjligt.

 • Tentamen och examinationer som inte kan genomföras på distans från och med i morgon 18 mars skjuts upp till ett annat tillfälle.

 • Disputationer ska genomföras. Inresande betygsnämnd och opponent medverkar på distans. Mittuniversitetet avråder också från inresande publik och erbjuder istället möjligheter att följa disputationen digitalt.

 • Universitetsbibliotek och Servicecenter i Hus G på Campus Östersund, samt Hus N på Campus Sundsvall håller öppet för studenter som har behov av vår service/utrustning för att kunna fortsätta sina studier. Alla övriga lokaler på våra campus hålls låsta från och med i morgon 18 mars. För inpassering av personal krävs MIUN-kort och kod. 

10:45

Vid en presskonferens på förmiddagen meddelar statsminister Stefan Lövén att regeringen rekommenderar bland annat universitet och lärosäten att gå över till distansundervisning från och med imorgon onsdag.

Universitetsledningen och krisledningsgruppen sammanträder i detta nu och återkommer under dagen med besked om hur Mittuniversitetet ska hantera den uppkomna situationen.

Nytt från 16 mars 17:00

 • Ett arbete har startats på HUV gällande VFU, verksamhetsförlagd utbildning, för de professionsutbildningar som ges vid Mittuniversitetet. Mer information ges till både berörda medarbetare och studenter så snart det finns rekommendationer och beslut om hur komplikationer kring VFU ska hanteras.
   
 • En risksanlys är gjord för att få en gemensam nulägesbild och ge en vägledning framöver. Arbetet med åtgärder tas i vissa fall vidare av andra grupperingar, till exempel förvaltningen. Riskanalysen kommer uppdateras veckovis.
   
 • Digital examination pågår redan som ett projekt och testas på flera kurser. I och med rådande situation kan digital examination användas på ännu fler kurser. Information om hur man kan använda digital examination kommer att gå via fakulteterna.
   
 • Städningen på våra campus ses över. Från och med 17 mars görs extra städinsatser i de mest använda delarna av våra lokaler på båda campusorter. 

 

Nytt från 15 mars 21:15

Med anledning av att Malmö universitet idag meddelade att de bl.a. stänger sina lokaler på onsdag nästa vecka så vill vi återupprepa vårt ställningstagande. Mittuniversitetet vill självklart bidra till att minska smittspridningen, och vi är samtidigt också måna om att alla studenter ska kunna få sin undervisning. Det gör vi genom att:

 • Salstentamen och obligatoriska moment i utbildningar styrs om från campus till distans i de fall det är möjligt. Vi har prioriterat detta för utbildningar med inresande studenter till sina inneveckor, men övergången sker successivt på alla utbildningar.

 • Vi förbereder våra medarbetare så att de har förutsättningar att kunna arbeta hemifrån vid behov.

 • Vi har rekommenderat att möten ska genomföras digitalt i den mån det är möjligt.

 • Inga tjänsteresor utomlands ska genomföras och resor inrikes ska godkännas av närmaste chef. Undantaget är resor mellan våra campusorter.

 • Vi har löpande dialog med studenter som befinner sig utomlands på utbyten eller VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

 • Vi har ställt in större evenemang, exempelvis Öppet hus.

Mittuniversitetet befinner sig i nuläget inte i en region med allmän smittspridning och vi har färre studenter på campus än många andra lärosäten. Dels är studenterna spridda på två campus , dels har vi en stor andel av våra studenter som studerar på distans.

15:15

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder
Igår gick UD ut med en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Sedan tidigare har Mittuniversitetet beslutat att ej nödvändiga utrikesresor i tjänsten ska ställas in fram till april månad ut. UD:s avrådan omfattar nu resor utrikes till 14 april. För dig som planerar en tjänsteresa senare i vår så måste du stämma av med ansvarig chef/prefekt om den resan ska planeras eller ställas in. (Se mer info om tjänsteresor nedan.)

IRO har varit i kontakt med alla studenter som befinner sig utomlands med den information vi i nuläget har. Mittuniversitetet har gjort en initial bedömning av UD:s avrådan om resor och det innebär följande:

I nuläget gäller UD:s avrådan specifikt från icke-nödvändiga resor till alla länder och det mellan 14 mars och 14 april. Det är den lägsta nivån av avrådan och den fokuserar till stor del på de som planerar att åka ut i världen på turist- eller besöksresor. (Se mer information om nivåer av avrådan här). Eftersom avrådan inte kompletterats med en uppmaning för svenskar att återvända hem i nuläget och inte heller avråder från alla resor så gör Mittuniversitetet bedömningen just nu att de studenter som vill slutföra sin praktik eller studier på plats på utbytet kan göra det.

Prefekt/chef beslutar om tjänsteresor
Enligt tidigare beslut ska ej nödvändiga utrikesresor i tjänsten fram till april månad ut ställas in. Då det gäller resor inom Sverige gäller tidigare rekommendation om att man bör ställa sig frågan om resan är nödvändig och om den går att ersätta med digitala alternativ. Ett tillägg har beslutats 15 mars som säger att prefekt/avdelningschef från och med nu ska besluta om en tjänsteresa utrikes samt inrikes anses nödvändig. Tjänsteresor i detta sammanhang avser inte resor mellan hemmet och arbetet och inte heller resor mellan våra campusorter.

Nytt från 14 mars 13:00

Förtydligande angående examinationer

Så länge du inte fått information om att salstentamen bytts ut mot annat alternativ så är den ursprungliga examinationsformen som gäller.

Mittuniversitetet har beslutat att salstentamen ska ersättas med annan examinationsform som inte kräver fysisk lokalisering i de fall det är möjligt. Övergången sker successivt under den kommande veckan. Du blir informerad av din kurs- eller programansvarig i de fall de ändrat examinationsform. 

 

Nytt från 13 mars 20:00

Nya informationssidor om corona
Två nya informationssidor, en för studenter och en för medarbetare, har skapats på miun.se. Här finns vanliga frågor och svar, viktiga länkar samt information om nya beslut, rekommendationer och andra nyheter som rör Mittuniversitetet med anledning av coronaviruset. Det är viktigt att alla medarbetare och studenter håller sig uppdaterade om nya beslut och rekommendationer som gäller vår verksamhet. Direktlänk till sidan för studenter är www.miun.se/corona. Sidan för medarbetare ligger under ”I fokus” på medarbetarwebbens startsida.

Stöd till lärare som ska undervisa på distans
En sida har skapats för dig som lärare för att du ska kunna förbereda dig och ställa om till distansundervisning. Läs mer om stöd för lärare som ska undervisa på distans

Nytt beslut om ändrade examinationsformer
Salstentamen ska skyndsamt ersättas av andra examinationsformer som inte kräver fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra i samtliga fall där det är möjligt. Kursansvarig informerar studenterna om ändringar som sker.

Alternativa lösningar vid problem med kapacitet i våra digitala verktyg
Just nu sker ett arbete för att kunna genomföra en övergång från campuskurs till digitala alternativ. I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Kapaciteten för tjänsterna som SUNET tillhandahåller är en nationell angelägenhet och alternativa lösningar för Mittuniversitetet kan behövas. Frågan följs upp successivt av den grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Lärare ombeds själva göra ändringar i schemats inforuta
Med anledning av den utökade arbetsbelastningen gällande av-/ombokningar pga Covid-19 ber Schemafunktionen lärare att själva lägga in information i inforutan kring eventuella ändringar i den mån det är möjligt. Här finns instruktioner om hur du går tillväga.

Högskoleprovet ställs in
UHR har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Idag fredag 13 mars, har UHR:s generaldirektör Karin Röding beslutat, efter moget övervägande och samtal med UHR:s styrelseordförande och statsrådet Matilda Ernkrans, att ställa in högskoleprovet 4 april. UHR återkommer om vilka konsekvenser detta får.

SMS har skickats till studenter
Ett SMS har gått ut med 8116 lyckade sändningar till Mittuniversitetets studenter med texten:

Information från Mittuniversitetet:
Håll dig uppdaterad om verksamheten med anledning av coronaviruset (covid-19) här: www.miun.se/corona. Har du specifika frågor rörande din kurs kontaktar du din lärare.

Information from Mid Sweden University:
Find updated information about the university´s activities and work regarding the corona virus (covid-19): www.miun.se/en/corona. If you have specific questions regarding your course, contact your teacher.

 

Nytt från 12 mars 18:00

Examinationer
Alla examinationer genomförs som planerat i morgon fredag och fram till att ny information beslutats.

Rekommendationer till medarbetare

 • Övergå till digitala möten när det är möjligt.

 • Ta med din bärbara dator hem så att du har möjlighet att arbeta hemifrån vid första misstanke om symtom på sjukdom. (Blir du sjuk ska du naturligtvis inte arbeta.)

 • Obligatoriska moment i kurser bör i första hand genomföras på distans. Du som lärare kommer att få information och vägledning kring distansundervisning via en informationssida. (Se nedan)

Informationssidor under uppbyggnad
Informationssidor med anledning av corona håller på att tas fram för medarbetare och studenter. Där kommer vanliga frågor och svar, samt nyheter publiceras löpande. Där ska även särskild information samt stöd och tips om distansundervisning finns tillgänglig för lärare som övergår från campusutbildning till distansutbildning. Arbetet med att ta fram denna information fortsätter under morgondagen.

Sidorna är under uppbyggnad:

 

Nytt från 11 mars

De nya beslut som fattades vid krisledningsgruppsmötet 11 mars är:

 • Ej nödvändiga utrikesresor i tjänsten från och med nu och april månad ut ska ställas in.

 • Då det gäller resor inom Sverige gäller tidigare rekommendation om att man bör ställa sig frågan om resan är nödvändig och om den går att ersätta med digitala alternativ.

 • De som anordnar event eller tar emot besök på campus bör ta ställning till om de ska genomföras eller om de går att ersätta med digitala lösningar. Varje verksamhet får själv bedöma om man vill ställa in sitt arrangemang. Säkerhetschef Lennart Johansson bistår med stöd och råd.

 • De utbildningar som har inresande distansstudenter rekommenderas att erbjuda föreläsningar och seminarier på distans, samt alternativa examinationsformer så som webbtenta eller hemtenta. Det är respektive dekan/prefekt som fattar beslut. Det pågår löpande diskussioner mellan lärosätena, departement, UKÄ och CSN om vad vi har möjlighet att göra och hur det kommer att hanteras av respektive central myndighet.

 • Imorgon torsdag hålls ett möte internt där Mittuniversitetet ska ta fram ett antal scenarier, möjliga lösningar och rutiner med fokus på detta. Mer information kommer så snart det är möjligt.

 • Förvaltningen sätter in extra stöd för att hjälpa lärare med distansmöjligheter för sin undervisning. Förvaltningen prioriterar också om i sin verksamhet under en tidsperiod och tillsätter en arbetsgrupp som leds av säkerhetschef. Gruppen får i uppdrag att svara på frågor och vara ett stöd till verksamheten.

 • En riskanalys kommer att genomföras tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer.

Som tidigare gäller även följande ställningstaganden:

 • Följande områden har UD utfärdat avrådan för vad gäller alla eller icke nödvändiga resor: Kina med undantag för Hongkong och Macau, Iran samt hela Italien, den österrikiska delstaten Tyrolen, staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea. Utöver det har Folkhälsomyndigheten definierat övriga delar av Sydkorea och Hongkong som riskområden.

 • Medarbetare och studenter som nyligen har vistats i ovan nämnda områden, i tjänsten eller privat, rekommenderas att arbeta/studera hemifrån i två veckors tid efter hemkomst i samråd med närmaste chef eller programansvarig.

I de eventuella fall studier eller arbete påverkas av ovanstående ställningstagande ska man kontakta sin närmaste chef eller programansvarig så att studier eller arbete kan fullföljas på bästa sätt.

Mittuniversitetet har kontakt med de studenter och anställda som nyligen lämnat eller är på väg att lämna berörda områden för studier/arbete vid Mittuniversitetet. Har du frågor, vänligen vänd dig som anställd till din närmaste chef, eller som student till internationaloffice@miun.se 

Viktiga länkar

UD:s arbete med anledning av coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten

1177

Arbetsgivarverkets frågor och svar


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-07-13