Resvaneundersökningen visar att vi förändrar våra resvanor

Resvaneundersökningen som gjordes bland medarbetarna under 2019 visar att medvetenheten kring resande är stor. Bland annat har vi minskat vårt koldioxidutsläpp betydligt.

Norrtåg_Umeå_Central_Station_9.jpg

Under förra året gjordes för första gången en resvaneundersökning vid Mittuniversitetet där omkring 50 procent av medarbetarna valde att svara på frågorna. Catrin Johansson, hållbarhetskoordinator och professor i organisationskommunikation, som tillsammans med Sepideh Razavi har genomfört undersökningen, berättar att den visar att nästan 20 procent av de anställda har förändrat sina resvanor i tjänsten.

Många går eller cyklar till jobbet
Drygt 43 procent har svarat att de cyklar eller går till jobbet, och det är nästan lika många, 45 procent, som har angett att de har den möjligheten. Omkring 43 procent har angett att de åker bil, ensam eller tillsammans med andra, men endast 18 procent av dem anger att de inte har något annat alternativ än bil. 37 procent anger att de har möjlighet att åka kollektivt, medan enbart drygt 14 procent av dem gör det.
– Det är otroligt glädjande för det visar att det redan finns en medvetenhet om hur vi tänker kring resor, men också att det finns en stor potential till förbättring, säger Catrin Johansson.

Färre flygresor
Flygresorna minskar, berättar hon, dels på grund av att många medarbetare har dragit ned på antalet internationella konferenser, dels på grund av att tåg oftare ses som ett alternativ.
– Det finns till och med de som väljer tåg när de ska resa ut i Europa, även om det tar flera dagar. Men förutsättningen där är förstås att man har möjlighet att få jobba under resan, säger Catrin Johansson.
Att inte alla har den möjligheten har framkommit bland deltagarnas kommentarer i undersökningen. Bland annat lyfts problematiken med att våra två mål – hållbarhet och internationalisering – kan motverka varandra.

Minskade koldioxidutsläpp
Statistiken från våra två resebyråer visar också att vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 21 procent från 2018 till 2019. Eftersom majoriteten av våra resor bokas genom resebyråerna så borde den siffran stämma ganska bra, menar Catrin Johansson.
– Det är väldigt glädjande. Nu är ju inte tanken att vi ska sluta resa, för resa måste vi, utan att vi ska resa på bästa sätt. Det finns mycket att göra där, till exempel kan man börja med att fundera över vilka resor man ska prioritera. Man kan också tänka smart och kombinera olika resor med varandra, till exempel en konferens med ett besök på ett partneruniversitet, säger Catrin Johansson.

Som ett led i att fortsätta förändra våra resvanor i rätt riktning så ska Mittuniversitet under året bland annat ta fram en klimatstrategi.
– Ledningen är också på gång att lyfta fram det här tydligare, den här undersökningen är ett led i det arbetet, säger Catrin Johansson.

Läs hela resvaneundersökningen här, med kommentarer och förslag.