Snart genomförs de första digitala tentorna

Mittuniversitetet testar digital tentamen i tre kurser under vecka 11 och 12. Studenten skriver tentan i tentasalen på sin egen dator eller lånedator via en säker webbläsare.

3N9A3362FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Ett avtal har skrivits med leverantören Inspera som tillhandahåller digitala lösningar för säkra kunskapsmätningar. Drygt 20 lärare ingår hittills i projektgruppen och kommer att genomföra digitala tentamen i sina kurser under projekttiden. Gruppen har genomfört workshops tillsammans med leverantören för att lära sig att skapa, hantera och bedöma de digitala tentamensproven.

Jimmy Åhlander är kursansvarig för Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, och genomför sin digitala tentamen den 18 mars.
– Som lärare ser jag stora vinster med att genomföra tentamen digitalt. Rättandet kommer att förenklas avsevärt när vi slipper all pappershantering och det blir lättare att strukturera uppgifterna. Det blir också lättare att läsa studenternas svar samtidigt som graden av anonymitet ökar, säger Jimmy.

För att övergången till digitala tentor ska ske så smidigt som möjligt för studenterna som berörs finns några viktiga saker att säkerställa. Studenten behöver ett fungerande studentkonto, dator med wifi samt ha laddat ned den särskilda webbläsaren. En demotenta har skapats för att studenterna ska kunna testa att allt fungerar i god tid innan tentan. 

– Jag tror att det är väldigt viktigt att studenterna känner sig trygga med vad de behöver förbereda och hur det kommer att gå till. Jag kommer att be alla ta med sina datorer för att vi tillsammans ska genomföra en demotenta i klassrummet. Förhoppningsvis får de då en bild av hur det ser ut i miljön och hur det kommer att funka när det väl är dags, säger Jimmy.

Instruktionssida och checklista för digital tentamen  

Läs mer om pilotprojektet digital tentamen