Information om arbetsledning med anledning av corona

På grund av rådande situation har Mittuniversitetet inom förvaltningen börjat arbetsleda medarbetare till arbetsuppgifter som behöver förstärkning tillfälligt.

Vi förändrar inte någon anställning i grunden utan använder oss av vår möjlighet att leda och fördela arbete vilket Arbetsgivarverket menar att vi kan använda extensivt mot bakgrund av den situation vi befinner oss i.

Det betyder att du som medarbetare i viss utsträckning kan komma att behöva utföra andra arbetsuppgifter än du brukar för att säkerställa att verksamheten kan flyta på så bra som möjligt. Vi förändrar genom det inte någon anställning i grunden. Förändringarna tänker vi först och främst göra på frivillig grund.