Påminnelse: Föreslå mottagare av hållbarhetspriset

Det av rektor inrättade hållbarhetspriset till bästa självständiga arbete/ examensarbete ska i år delas ut för andra gången. Nomineringar kan göras fram till och med den 31 augusti.

hållbarhet.jpg

Priset är ett diplom samt utmärkelsen Mottagare av Mittuniversitetets pris för bästa självständiga arbete/examensarbete inom hållbar utveckling. Pristagaren kommer även att bli inbjuden till banketten vid den akademiska högtiden (framflyttad till okt 2021 p.g.a. Coronapandemin).

Nominering

Medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet kan nominera kandidater till priset. Bedömningsunderlag är godkänt självständigt arbete på grund- eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet som omfattar minst 7,5 hp. Arbetet ska ha genomförts under det studieår (läsår) som nomineringen gäller. Doktors- och licentiatavhandlingar omfattas inte. Nomineringar kan göras till och med 31 augusti via följande webbformulär.

Mer information

På denna informationssida om priset kan du läsa om bedömningskriterier med mera. 

Hållbarhetspriset 2019

  • Prisutdelningen   
  • Artikel om vinnarna och deras uppsats