Handledarutbildning för utbildning på forskarnivå

Kursen vänder sig till anställda med doktorsexamen. Sista anmälningsdag till nästa handledarutbildning är den 7 april.

Två heldagsträffar ingår i utbildningen; 7 maj och 24 augusti 2020, i Torpshammar.
Eventuellt kan någon av träffarna behöva genomföras digitalt.

Deltagarantalet är begränsat, vid behov prioriterar fakulteterna ansökningarna.

Mer information