Så här gör vi just nu – med anledning av Corona

Verksamheten ställer nu snabbt om för att anpassa sig till de nya behoven med anledning av Coronakrisen. Här berättar FUS, Servicecenter och Biblioteket om sina hittills genomförda åtgärder.

serivecenter.png

Än så länge finns personal vid Servicecenter fysiskt på plats, men det kan komma att ändras snabbt. Därför förbereder man nu sig för att klara av att sköta sina uppgifter på distans hemifrån, berättar Anette Kompa- Lidén, verksamhetsutvecklare vid Servicecenter.
– Vi ser över så att vägen in via mejl och telefoni ska fungera ändå. Vi säkrar också att vi ska kunna stödja utskriftssystemet genom felanmälan och felsökning även hemifrån, om det skulle bli något fel. Vi ser också till så att kartlägga våra rutiner så att vi kan ta in annan arbetskraft om det skulle behövas. Vi har redan stämt av med några personer som skulle kunna rycka in, säger hon.

Läser in sig på system för distansarbete
Servicecenter har hittills inte tagit emot så många frågor kring vad som händer. Något som Anette Kompa-Lidén är lite förvånad över.
– Men det verkar som att de flesta vänder sig till IT-Helpdesk eftersom många förbereder sig för att kunna jobba hemifrån. Just nu håller vi därför på att läsa in oss på system för distansarbete så att vi kan minska trycket på IT-Helpdesk och hjälpa till med att svara på frågor om det, säger hon.

FUS översätter texter
Vid delar av FUS har arbetsbelastningen minskat på grund av att viss verksamhet har ställts in. Därför har man ställt om för att i stället gå in och stötta administration samt översättning av texter till engelska. Det berättar Mia Risemark, kommunikatör för FUS.
– Vi kan även hjälpa till med att utbilda lärare i distansutbildning vid behov. Det är mycket som pågår nu och vi planerar för fler åtgärder, som till exempel hur vi ska göra om Zoom inte skulle fungera. Men det är mycket som kommer att falla på plats nästa vecka, så då vet vi mer, säger hon.

Extra utbildning i Teams
Det man hittills gjort är att erbjuda extra utbildningstillfällen i Teams för lärare. Dessa kommer att gå av stapeln redan nästa vecka. Dessutom erbjuder FUS sedan tidigare ett drop in-stöd för Moodle och andra verktyg för e-lärande. Varje torsdag finns möjlighet att delta via Zoom. Eventuellt kommer man också att kunna erbjuda ett extra stöd till lärare som inte är vana vid att hantera distansundervisning, mer information om det kommer.

Även Universitetsbiblioteket meddelar att vidtagit vissa åtgärder. Bland annat kommer deras öppettider att förändras från och med måndag den 23 mars. Biblioteket kommer då att hålla öppet vardagar 8-16, men stängt under kvällar och helger. Frågor, hjälp med informationssökning och liknande går bra att göra via telefon, chatt eller e-post för den som inte vill besöka biblioteket själv.

Förlängd lånetid för böcker
Böcker kan lånas och reserveras som vanligt, och biblioteket erbjuder sig även att posta böckerna om du inte kan hämta dem. Dessutom förlängs lånetiden för kursböcker från 10 dagar till 17 dagar. Träffar med studievägledare eller hos Studenthälsan sker i första hand digitalt. För mer information och kontaktuppgifter, gå till bibliotekets sida med information med anledning av coronaviruset. 

Här hittar du mer om stöd för lärare som ska undervisa på distans