I fredags, 27 mars, förekom problem i Moodle med anledning av den ökade användningen. Underhållsarbete genomfördes senare på eftermiddagen.

I fredags, 27 mars, förekom problem i Moodle med anledning av den ökade användningen. Under eftermiddagen samma dag utfördes ett arbete med att utöka kapaciteten.