Fler utbildningsplatser på grund av Corona

Tor 09 apr 2020 09:11

Regeringen har givit landets lärosäten ett utökat uppdrag för att mildra effekterna av pandemin. För Mittuniversitetet innebär det utökade uppdraget att det blir fler platser till sommarkurser och fler platser till basårsutbildningen.

Internationalisering, IRO, internationella studenter, utbytesstudenter, utbytesstudier

Tilldelningen av antalet platser till basåret beräknas innebära ungefär en 50-procentig ökning, och fler platser väntas tillkomma även på andra utbildningar. Prognosen pekar dessutom på en rejäl ökning av antalet platser till sommarkurser. Utbildningsdepartementet har dock inte beslutat om den exakta fördelningen ännu.

Läs hela pressmeddelandet här

Sidan uppdaterades 2020-08-19