Fortsatt distans under resten av våren och sommaren samt plan för hösten | miun.se

Fortsatt distans under resten av våren och sommaren samt plan för hösten

Tis 28 apr 2020 15:00

Det blir fortsatt distansundervisning och hemarbete resten av vårterminen men även under sommaren. Det har ledningen nu beslutat. Dessutom finns nu en plan för hur verksamheten inför höstterminen ska bedrivas.

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Det beslut som fattades av rektor den 18 mars kommer inte att ändras utan resten av vårterminen och hela sommaren så är det fortsatt digital undervisning och examination som gäller. De restriktioner som finns kring resor och närvaro på campus kvarstår.

– Smittspridningen fortsätter i samhället så självklart behöver vi fortsätta enligt de riktlinjer som ansvariga myndigheter och regeringen har gett oss. Nu är det viktigt att vi är uthålliga och har fokus på arbetsmiljöfrågorna, säger Anders Fällström, rektor

Just arbetsmiljöfrågorna för våra medarbetare är något som du kan lyssna mer på i podden.

Det är så klart svårt att förutspå hur länge smittspridningen pågår, men ledningen är inställd på att detta kommer att ta tid och därför har planeringen inför hösten diskuterats under en tid både tillsammans med andra lärosäten men också med fakulteterna.

Inför höstterminen planeras nu för så kallad Coronaanpassad campusutbildning. Det betyder att varje utbildning ser över hur man kan genomföra sin verksamhet utifrån att vi ska minska smittspridning. Det kan exempelvis handla om att program med många föreläsningar ger dessa digitalt, medan seminarier i små grupper kan ges på campus. Det kan också innebära att vissa årskullar helt ges digitalt medan nya studenter (åk 1) kommer till campus. En samordningsgrupp med representanter från både fakulteter, studenter och förvaltningen, har bildats för att ta fram kriterier som verksamheten kan utgå från och för att samordna alla verksamheters planer så att det inte samlas för många på campus samtidigt.

– Parallellt med detta scenario kommer vi också ta fram ett scenario om att närvaron på campus kan öka ytterligare och ett där vi kvarstår som idag, dvs. i princip helt på distans, fortsätter Anders Fällström.

Alla dessa tre scenarier planeras för hela hösten. För schemaläggningen innebär detta att vi utgår från scenario 1, Cororaanpassad campusutbildning. Där är sista datum för att lämna in schemaönskemål den 15 maj för läsperiod 1 och den 30 augusti för läsperiod 2.
Läs mer här

– Även mottagningen av nya studenter utgår från dessa tre scenerier. Studentkårerna planerar för både digital mottagande, men även visst mottagande på campus. Introduktionsaktiviteterna där vi hälsar nya studenter välkomna kommer att göras digitalt där olika verksamheter presenteras via bland annat film, säger Anders Fällström.

Coronaanpassad campusverksamhet kommer att innebära mer närvaro på campus av lärare. Det kommer att bli en gradvis övergång i dialog med närmaste chef. Även reserestriktioner mellan campusorterna kan lätta, förutsatt att myndigheternas rekommendationer har lättat.

Mer information om hösten kommer så snart samordningsgruppen har kommit igång med sitt arbete. Bland annat så planeras ett poddavsnitt i början av vecka 19.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-08-19