Tor 23 apr 2020 11:45

Kravet på distansundervisning för utbildningarna har medfört en del utmaningar, inte minst för hur salstentamen ska genomföras. Därför var det tur i oturen att Mittunversitetet redan innan jul började nosa på en plattform för digital tentamen. Det har gjort övergången betydligt smidigare.

Bild på dator med digital tentamen

Att Mittuniversitetet hade tillgång till plattformen Inspera så snabbt när det akuta Corona-läget inträffade var ett lycklig sammanträffande. Redan i november fick nämligen Stefan Eriksson på avdelningen för infrastruktur i uppdrag att utvärdera vilken plattform för digital tentamen som fungerade bäst.
– Sunet, infrastrukturleverantören för lärosäten i Sverige, skulle göra en upphandling under 2020 och vi insåg att vi skulle behöva lära oss så vi valde att köra ett parallellt projekt med Inspera. Nu ser vi även att den upphandlingen kommer dra ut på tiden så det känns bra att vi redan är igång och genomför tentor, säger han.

Olika plattformar för olika behov
Sedan dess har många lärare valt att lägga in sina tentor i Inspera efter en kort handledning av Stefan Eriksson. Hittills är det omkring 650 studenter som gjort sin tentamen i verktyget. Även vår lärplattform Moodle används för digital tentamen, berättar han.
– Moodle har sina fördelar, och många lärare känner sig redan hemma i den miljön och kanske har frågebanker som de kan nyttja direkt. Många tentor görs också på andra sätt, till exempel hemuppgifter som lämnas in via mejl. Det som kan vara ett problem med Moodle är att man är beroende av uppkoppling. Skulle uppkopplingen strula så riskerar man att förlora hela sin tenta. Vi jobbar just nu med en sammanställning över vilka olika funktioner som finns i de olika plattformarna för att det ska bli lättare för våra lärare att ta ställning till vilken plattform som passar dem bäst.

Hemtentan och rättssäkerheten
Vad gäller Inspera så finns inte samma risk med att tappa uppkopplingen då tentan tankas ned av studenterna innan start. När tentatiden sedan är slut så blir dokumentet låst och kan inte efterredigeras. Dessutom är Inspera en väldigt lätt plattform att använda, därför har många lärare valt att använda den, enligt Stefan Eriksson. Men frågan om rättssäkerhet dyker upp med jämna mellanrum.
– En hemtentamen är aldrig helt säker, det ligger i designen, det finns aldrig någon garanti. En annan person kan lägga sig i eller man kan fuska med en bok, därför är rekommendationerna att man lägger upp sina frågor på ett sätt, så att man måste omsätta fakta till text som visar att man har förstått och kan tillämpa sin kunskap. Ett projekt som precis har börjat tittar på dessa frågeställningar, säger han.

Tummen upp från studenterna
Varje vecka skickas en enkät ut till alla studenter som skriver tentamen i Inspera och reaktionerna i visar att de flesta studenter tycker att den digitala formen för tentamen fungerat bra. Även om svarsfrekvensen har varit väldigt varierad, mellan 20 och 48 procent, har nio av tio svarande inte haft några tekniska problem överhuvudtaget.
– En notering vi gör där är att bland studenterna som upplevt problem har majoriteten inte gjort någon demotentamen, så det finns mycket att vinna för studenterna att göra dessa. Vid slutet av terminen ska vi göra en utförligare analys av enkäten, säger Stefan Eriksson.

Vill du veta mer om Inspera, kontakta Stefan Eriksson.

Sidan uppdaterades 2020-08-19