Tillfällig fjärråtkomst till datorsalar på campus för studenter med anledning av Covid19

Tor 30 apr 2020 11:21

Fr.o.m måndag 4 maj kl.07:00 ges studenter vid Miun möjligheten att fjärransluta till datorerna i datorsalarna R217 och S111 i Sundsvall och Q279 i Östersund.

Genom en webblösning, installerad av INFRA-avdelningen, blir det möjligt för en student att via ett webb-gränssnitt se vilka datorsalar som går att ansluta till, och att därefter ansluta till en fysisk dator i en sal. Uppkopplingen är en-till-en, dvs en fysisk dator i datorsal kan endast ha en användare. Anslutningen avslutas antingen när användaren kopplar ner eller efter en halvtimmes inaktivitet. Supporterade OS är Windows 10.

De datorer som är öppna för fjärråtkomst går inte att logga in på lokalt, och salarna måste därför vara fysiskt stängda under tiden.

Sidan uppdaterades 2020-08-19