Byte av leverantör för telefoni på gång

Upphandlingen av telefoni är klar och vinnande anbudsgivare blev Tele2. Som enskild medarbetare kommer du behålla din nuvarande mobiltelefon inklusive ditt nummer. Tele2 utlovar att täckningen ska vara bra.

Mobiltelefon

Avtalet kring Mittuniversitets telefoni har löpt ut men har varit förlängt med Telia under pågående upphandling. Nu är upphandlingen klar, en tilldelning gjord och överprövningstiden har gått ut. Det blev Tele2 som vann upphandlingen med det mest fördelaktiga anbudet.

Ett implementeringsprojekt jobbar med införandet av den nya lösningen. ­Det är ännu inte klart vilket datum telefonilösningen tas i drift.

– Vi räknar med att det blir ett större arbete som fortgår både under och över sommaren, säger Peter Eriksson, systemansvarig för telefoni på INFRA.

Ett första uppstartsmöte med Tele2 kommer att ske i direkt närtid för att planera det gemensamma arbetet framåt.

– Projektet önskar en skyndsam implementering och vi håller som bäst på med att säkra upp de resurser som behövs, förtydligar Peter.

Så snart tidsramarna är satta så kommer projektet att gå ut med information om det. 

– Den nya telefonin innebär ganska stora tekniska förändringar. Men det blir inte några större skillnader för den vanliga användaren, sammanfattar Peter.