Coronaanpassningen påverkar studiemotivationen

Mån 18 maj 2020 16:51

I en enkät har våra studenter fått svara på hur Coronaanpassningen har påverkat deras studier. Sammantaget verkar anpassningen ha fungerat tillfredsställande, även om vissa grupper upplever problem med studiemotivation och mående.

Laptop / Distansstudier

Drygt 3 000 studenter, av 9 000 tillfrågade, har nu svarat på frågor om hur studierna fungerar sedan undervisningen gick över till distans. Sammantaget verkar det ha fungerat ganska bra.


– Det är förstås viss skillnad i svaren mellan de som redan studerade på distans och de som studerade på campus och så att säga tvingades in i distansformen, men att de upplever det som mer utmanande är inte förvånande. Tekniken och verktygen har däremot fått bra betyg överlag. 

Studiemotivationen påverkas


Det som framför allt sticker ut på den negativa sidan är att en del studenter upplever att det är svårt med distansformen på grund av att studiemotivationen påverkas. Att kontakten med andra studenter blir sämre påverkar också studierna negativt, enligt vissa fritextsvar.
– Studiemotivationen får tyvärr lågt betyg eftersom distansformen upplevs som svår och utmanande av flera. Å andra sidan finns det campusstudenter som har upptäckt att distansformen passar dem bra, och det är ju glädjande, säger Kicki Strandh.

Konkreta råd och tips
Syftet med enkäten var att skaffa en lägesbild av situationen och hur omställningen har upplevts. Fakulteterna kommer nu att jobba vidare utifrån de respektive resultaten. På universitetsövergripande nivå är inte alla analyser klara än, men det finns några punkter som man diskuterar att ta tag i.
– Det kan till exempel vara att ge mer konkreta tips och råd på hur de kan lägga upp sina studier. Det som är svårast för oss som universitet att komma åt är måendet, eftersom det är så många olika faktorer som påverkar, till exempel världsläget i stort, säger Kicki Strandh.

 

Några enkätfakta
9 075 tillfrågade studenter (e-post och sms, samtliga inskrivna på en kurs under vårterminen)
3 037 svar
60% av de som svarat läste redan på distans, 40% är campusstudenter.
40% av distansstudenterna säger att det inte blivit en så stor omställning.
Nästan 16% av campusstudenterna upplever en större skillnad efter den snabba omställningen och har svarat att vissa delar har blivit sämre, till exempel kursupplägg, vissa svårigheter med digitala verktygen, tentamen och studiemotivationen.

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-20