Inga internationella utbytesstudenter inom samarbetsavtal ht 2020

Fre 15 maj 2020 13:10

Idag beslutades att Mittuniversitetet inte antar några internationella studenter från partnerlärosäten inom samarbetsavtal under höstterminen 2020.

Biblioteket

Mittuniversitetet bedömer att risken är påtaglig att en betydande andel av dessa ut- och inresande studenter inte kommer att kunna genomföra sina utbytesstudier under hösten. Det beror dels på beslut och restriktioner som styr möjligheten för studenten att delta i utbyte, men också stor osäkerhet kring säkerhetsläget och vad vi kommer att kunna erbjuda studenterna inför hösten utifrån våra samarbetsavtal. Vi ser också en stor risk för kostsamma konsekvenser för enskilda individer, såväl akademiskt som ekonomiskt, eftersom det är lång framförhållning i studenternas planering.

Studenter från Mittuniversitetet som planerar studier utomlands inom samarbetsavtal inför höstterminen 2020 har fått ett gynnande förvaltningsbeslut i nuläget som inte kan återkallas. Dessa studenter har fått information om risker och möjliga konsekvenser kring utbytet.

Det är cirka 100 inresande och 50 utresande studenter som berörs av beslutet. Beslutet omfattar inte internationella programstudenter utanför samarbetsavtal.

Berörda studenter och partners är informerade.

Läs beslutet här


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-08-19